Ecce philosophus: Leven en werk van Leopold Flam

Ecce philosophus: Leven en werk van Leopold Flam

VUB’ers Willem Elias, Jean Pierre Vanhee en Tom De Mette schetsen portret van “een filosoof van alle tijden”

Leopold Flam (1912-1995) heeft als filosoof een enorm oeuvre nagelaten. VUB-prof emeritus Willem Elias, VUB-alumnus en docent Jean Pierre Vanhee en voormalig VUB-onderzoeker Tom De Mette konden een boeiende reeks auteurs overtuigen om de veelzijdigheid van het denken van Leopold Flam in al zijn levendigheid en actualiteit te boek te stellen: Ecce Philosophus. Tom De Mette: “Vaak misbegrepen als typische mei ’68 existentialist, de zogenaamde ‘Vlaamse Sartre’, is Leopold Flam veeleer een filosoof van alle tijden, omdat hij als geen ander kon denken terwijl hij sprak of schreef. In zijn woorden, gesproken of te boek gesteld, evoceert hij de filosofie in al haar rijke verleden, haar hedendaagse relevantie en haar wijsheid voor de toekomst. Leopold Flam verdient daarom ook vandaag onze volle aandacht.”

Leopold Flam (16 maart 1912 –29 september 1995) was een vooraanstaand Belgisch filosoof van eind jaren vijftig tot halverwege jaren tachtig.  Hij was hoogleraar aan de VUB tot zijn emeritaat in 1982. Ecce Philosophus biedt een grondig inzicht in zijn leven en werk, vanuit uiteenlopende perspectieven. Het boek bestaat uit essays van auteurs die hem al dan niet persoonlijk gekend hebben: getuigenissen van oud-studenten, kritisch-historische essays van collega-filosofen tot een opmerkelijke vertaling van een spraakmakende lezing over Nietzsche. 

Ecce Philosophus is hierdoor meer dan een bloemlezing of filosofisch naslagwerk, zegt Tom De Mette: “Het is  een boek dat a priori doorleefd is, doorspekt met filosofie zoals filosofie hoort te zijn: een denken dat een vrij denken is. Flam schreef over zowat alles, want hij had over nagenoeg alles een mening en die mening wist hij op een eigenzinnige manier te verwoorden en uiteindelijk in te passen in een oorspronkelijk oeuvre. Of het nu ging over Baruch Spinoza, de kabbala, de erotiek, het libertinisme, het subject en intersubjectivisme, het zelfbewustzijn, de eenzaamheid, de geschiedenis van de filosofie, het Christendom, het Jodendom … het erudiete denken van Flam is een intergenerationele, actuele barometer voor elke tijdsgeest omdat Flam het denken nooit los ziet van een bewust zijn en een vrije existentie. Leopold Flam drukt ongetwijfeld zijn stempel op het leven van elke enkeling maar meer nog op een hele maatschappij.

Het boek bevat bijdragen van Ginette Bauwens, Ralph Bisschops, Ronald Commers, Tom De Mette, Stef De Raedt, Willem Elias, Leopold Laarmans, Eric Min, Eliza Muylaert, Annie Reniers, Lise Switsers, Jef Van Bellingen, Jan Van den Brande, Karel Van Dinter, Ann Van Sevenant en Jean-Pierre Vanhee. Het voorwoord is van rector Caroline Pauwels.

Ecce Philosophus: Leven en werk van Leopold Flam is verkrijgbaar bij ASP Editions.

contact:

Willem Elias

[email protected]

PE
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel