Duurzame transitie: stappen naar een nieuwe toekomst

Duurzame transitie: stappen naar een nieuwe toekomst

Professor Mobiliteit Cathy Macharis bekleedt Francqui Leerstoel ULB

Elk jaar kent de Francqui-stichting ‘Francqui-leerstoelen’ toe waarbij een universiteitsprofessor les geeft aan een andere Belgische universiteit. De Francqui-leerstoel 2021-2022 van de Université libre de Bruxelles werd dit jaar toegekend aan VUB-professor Cathy Macharis. Zij zal een reeks lezingen geven op 12 maart, 23 maart, 19 april en 28 april. De inaugurale lezing op 12 maart is getiteld: "Duurzame mobiliteit en logistiek: met een factor 8 naar een nieuw mobiliteitssysteem".

Cathy Macharis is professor aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoeksgroep MOBI - (Mobility, Logistics and Automotive Technology) is een interdisciplinaire groep die zich richt op duurzame logistiek, elektrische en autonome voertuigen en stedelijke mobiliteit. Haar onderzoek richt zich op het betrekken van stakeholders bij besluitvormings- en evaluatieprocessen op het gebied van vervoer en mobiliteit. Ze is betrokken bij verschillende regionale, nationale en Europese onderzoeksprojecten met betrekking tot de implementatie van innovatieve concepten voor stadsdistributie, de beoordeling van beleidsmaatregelen op het gebied van logistiek en duurzame mobiliteit, de ontwikkeling van een multi-actor multi-criteria analysekader, enz. Ze publiceerde verschillende boeken en schreef meer dan 100 papers. Zij is voorzitter van de Brusselse mobiliteitscommissie en vice-voorzitter van Nectar (Network on European Communications and Transport Activities-Research).

Inaugurale lezing op zaterdag 12 maart

De transportsector is verantwoordelijk voor een kwart van de CO2-uitstoot. En hun aandeel neemt nog steeds toe. In deze inaugurale rede legt Cathy Macharis uit hoe we de uitstoot met een factor 8 omlaag krijgen: “We kunnen dit doel bereiken door een transitieproces te starten dat gebaseerd is op 8V's: Vermelden, Vermijden, Verschonen, maar ook door Versnellen, Verbinden, Veranderen en verliefd.”

Praktisch:

ULB Solbosch, 87 Avenue Adolphe Buyl - Gebouw K - Auditorium Lafontaine, 12 maart 2022

11u00 : Welkom door Charline Urbain, vicerector ULB

11u15: Lezing Leerstoel Francqui – Cathy Macharis

12u30 : Receptie 

Het volledige programma van de Francqui Leerstoel vindt u in bijlage. De lezing is in het Engels.

Contact:

Cathy Macharis

[email protected]

0470 39 55 49

http://mobi.vub.ac.be

https://www.eventbrite.fr/e/billets-francqui-chair-inaugural-lecture-by-cathy-macharis-265126760277

 

IR ES
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel