Drie lezingen van winnaars prestigieuze ERC-Starter Grants

Drie lezingen van winnaars prestigieuze ERC-Starter Grants

De VUB organiseert een reeks lezingen van winnaars van ERC-grants. Op 17 mei bijt Liliana Lizarazo-Rodriguez de spits af. Deze VUB-onderzoekster ontving in 2020 een ERC-starters Grant voor haar onderzoek naar de transformatie van mensenrechtenzaken naar meer eco-centrische rechtszaken. Op 14 juni volgt er een lezing van Martin Virte en op 21 juni eentje van Christophe Snoeck. De eerste over meerkleurenlasers, de tweede over bio-archeologie.

De eerste lezing vindt plaats op 17 mei 202 om 17u00 aan de Vrije Universiteit Brussel in U-Residence aan G. Jacqueslaan 271, 1050 Brussel. U kunt zich op deze link registreren, of via de persrelaties.

De onderzoekers en hun projecten:

Liliana Lizarazo-Rodriguez - ERC Starting Grant Social Sciences and Humanities -  SH2 Institutions, Values, Environment and Space

Project: CURIAE VIRIDES - How the third wave of global judicial (and social) activism is filling ecological governance gaps and challenging the liability-remedy paradigm

In dit project onderzoekt Liliana Lizarazo-Rodriguez met haar team de geleidelijke transformatie van mensenrechtenzaken naar meer eco-centrische rechtszaken en de rol van (activistische) rechtbanken. Het onderzoek richt zich op de vergroening van sociale processen en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers van ecologische schade. Het project probeert het bereik van dit activisme te beoordelen en onderzoekt de institutionele kwaliteit van de eco-centrische rechtspraak.

Liliana Lizarazo-Rodriguez is doctor in de rechten (UGent) en haar onderzoeksinteressen omvatten duurzame ontwikkeling, bedrijfsleven en mensenrechten. Liliana Lizarazo-Rodriguez is adjunct-professor aan VeCo/IES (VUB), assistent-professor aan UAntwerpen en gastdocent aan Sciences Po. Ze is advocate in Spanje, Colombia en aan de West-Vlaamse balie. Zij was onder andere onderzoeker in Business & Human Rights projecten voor het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling.

Contact: [email protected]  – 0473895358 - https://www.linkedin.com/in/liliana-lizarazo-rodr%C3%ADguez-7b92ba6/

 

Christophe Snoeck - ERC Starting Grant Social Sciences and Humanities  - SH6 The Study of the Human Past

Project: LUMIERE - Landscape Use and Mobility in EuRopE - Bridging the gap between cremation and inhumation

Met zijn nieuwe ERC-project wil Christophe Snoeck met zijn team licht werpen op migratie- en vestigingspatronen van vroege populaties in Europa. Hij onderzoekt hiervoor zowel gecremeerde botresten als begraven skeletten met behulp van state-of-the art bio-archeologie. Snoeck wil aan de hand van deze verschillende begrafenispraktijken in kaart brengen hoe de mensen in Europa  van het neolithicum tot de vroege middeleeuwen op lokale, regionale en Europese schaal hebben geleefd.

Christophe Snoeck is onderzoeksprofessor en postdoc in de VUB- onderzoeksgroepen Analytical, Environmental and Geo- Chemistry (AMGC) en Maritime Cultures Research Institute (MARI), waar hij zijn multidisciplinaire expertise als chemische ingenieur en archeoloog combineert om belangrijke archeologische vragen te beantwoorden.  Hij is ook wetenschappelijke coördinator van het interuniversitaire CRUMBEL-project dat aan de hand van gecremeerde botten de populatiedynamiek in België van het neolithicum tot de vroege middeleeuwen onderzoekt.

Contact: [email protected] – 0494 469 553 - www.crumbel.org

 

Martin Virte  - ERC Starting Grant in physical sciences and engineering - PE7 Systems and Communication Engineering -

Project: COLOR UP        All-optical sub-THz signal filtering with multi-COLOR lasers

Martin Virte onderzoekt in dit project met zijn team hoe meerkleurenlasers gebruikt kunnen worden om optische signalen op ultrahoge frequenties te verwerken. De zogenoemde ‘mm-wave frequency range’ is een veelbelovende kandidaat om verder te gaan dan de 5G-technologie, 100 tot 300 GHz tegenover de huidige 40 tot 50 GHz van 5G. Het grootste probleem met dergelijke signalen is dat ze moeilijk manipuleerbaar zijn. Microwave Photonics ontwikkelt hiervoor oplossingen op basis van licht, om de beperkingen van elektronische systemen te overwinnen.

Martin Virte is professor aan de faculteit Ingenieurswetenschappen. Hij behaalde zijn master als ingenieur aan het Franse Centrale Supélec met specialisatie in Fotonica. Virte werkt sinds 2011 voor de onderzoeksgroep B-PHOT Brussels Photonics en behaalde er in 2014 zijn PhD aan de VUB, in co-tutelle met Supélec.

Contact: [email protected]  - 0468 153 482  - Twitter: @mvirte - https://be.linkedin.com/in/mvirte

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel