Dirk Devroey nieuwe decaan faculteit Geneeskunde en Farmacie VUB

Dirk Devroey nieuwe decaan faculteit Geneeskunde en Farmacie VUB

De faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB heeft zonet een nieuwe gekozen decaan. Prof. dr. Dirk Devroey werd met 89% verkozen tot het nieuwe hoofd van de faculteit in Jette. Hij volgt in september de huidige decaan Peter in’t Veld op.

Dirk Devroey promoveerde in 1991 zelf aan de VUB en volgde daarna de opleiding tot huisarts. Hij is in Vlaanderen de tweede huisarts die het tot decaan schopt. Devroey wil vooral verbindend werken: “De groene universitaire medische campus aan de rand van de stad biedt een unieke kans tot een nauwe samenwerking tussen de faculteit, het UZ Brussel en de Erasmushogeschool. Studenten geneeskunde, farmacie, biomedische, gerontologie, beleid en management in de gezondheidszorg, verpleegkunde en kinesitherapie zitten samen op dezelfde medische campus. Deze expertise moet gebundeld worden en de basis vormen voor een multidisciplinaire samenwerking die leidt tot kwaliteitsvol onderwijs, onderzoek en dienstverlening.”

De faculteit telt niet minder dan 900 medewerkers. Samen met de 3500 personeelsleden van het UZ Brussel is de campus niet alleen één van de belangrijkste werkgevers van Brussel, maar ook een belangrijke motor voor innovatie en hoogstaand onderzoek in de grootste studentenstad van het land. De meeste mensen weten trouwens niet dat alle instellingen voor hoger onderwijs in Brussel samen bijna 100.000 studenten tellen.

Devroey: “Voor onze faculteit staat de mens centraal. De nieuwsgierigheid van de studenten en het personeel moet de drijfveer zijn voor hoogstaand en innoverend onderwijs en onderzoek. Tijdens de opleiding willen we door veelvuldige patiëntervaring en een bredere kijk op de maatschappij van onze alumni excellente professionals in de gezondheidszorg maken die de rest van hun leven ambassadeurs kunnen zijn voor onze faculteit en universiteit. Daarom moet het goed werken en studeren zijn op onze campus.”

Ook het toekomstige faculteitsbestuur draagt welzijn op het werk en een goede werk/leven-balans hoog in het vaandel. Kwaliteit, samenwerking, innovatie en duurzaamheid moeten de rode draad vormen van het beleid. Zo wordt er verder ingezet op de relevante duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De campus heeft nu al het grootste zonnepanelenpark van heel Brussel en kan grotendeels in zijn eigen elektriciteit voorzien. Devroey wil verder investeren in een veilige, bereikbare, verkeersluwe en groene campus.

De nieuwe decaan wil de sterktes van de faculteit meer in het licht zetten; “Ons onderwijs in kleine groepen geeft ruimte om onderwijs aan te bieden met een grote interactie waarbij de persoonlijke ontwikkeling op maat van de student kan gebeuren met aandacht voor een evenwichtige studiebelasting. Diversiteit ervaren wij als een belangrijke troef die onze alumni een uitstekende voorbereiding geven op hun toekomstige taak in de maatschappij.”

De faculteit wil de ervaringen die opgedaan werden tijdens de huidige coronacrisis gebruiken om verder in te zetten op digitale en vernieuwende onderwijsvormen zoals afstandsonderwijs en e-learning, maar met de nodige aandacht voor het contactonderwijs op de campus.

De nieuwe decaan heeft ook woorden van lof voor zijn voorganger: “Prof. Peter in’t Veld heeft onze faculteit een nieuw elan gegeven met een opmerkelijke toename van het aantal studenten en onderzoeksprojecten. Hierbij heeft hij veel aandacht besteed aan persoonlijke contacten met stakeholders en de samenwerking met het UZ Brussel en andere faculteiten. Het is fijn om op die verwezenlijkingen verder te kunnen bouwen.”

 

Meer info: Prof. dr. Dirk Devroey, 0475-85 38 12

GF CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel