De Grote Oorlog in print: VUB en UGent publiceren studie over tijdschriften en kranten tijdens de Eerste Wereldoorlog

De Grote Oorlog in print: VUB en UGent publiceren studie over tijdschriften en kranten tijdens de Eerste Wereldoorlog

Tijdschriften en kranten speelden tijdens de Eerste Wereldoorlog niet alleen een vitale rol in het informeren van burgers, maar hielpen ook om een gevoel van gemeenschap in stand te houden, of het nu om kranten en magazines of frontblaadjes en ziekenhuisblaadjes ging. Er bestaat een enorme weelde aan kranten en tijdschriften, die allemaal verschillende perspectieven op de oorlog bieden. VUB-professor Engelse Literatuur Birgit Van Puymbroeck, UGent-hoogleraar emerita Engelse Cultuur Marysa Demoor en dr. Cedric Van Dijck (VUB) stelden daarom met The Edinburgh Companion to First World War Periodicals een overzichtswerk samen dat de sleutelpositie van de gedrukte pers tijdens de Eerste Wereldoorlog belicht.

“Hoewel onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog recent onder de aandacht kwam met de herdenking van 100 jaar ‘Grote Oorlog’, zijn kranten en tijdschriften als vergankelijke documenten vaak onderbelicht gebleven en zijn ze maar zelden aan grootschalig onderzoek onderworpen”, zegt Van Puymbroeck. “Nochtans bestaat er een enorme rijkdom aan dergelijke bronnen, in bibliotheken of bij particulieren op zolders en in kelders.”

“Veel van die kranten en tijdschriften zijn in de vergetelheid geraakt,” zegt FWO-postdoc aan de VUB Cedric Van Dijck, die zijn doctoraat over de Eerste Wereldoorlog in tijdschriften schreef. “Dergelijke media zijn eigenlijk niet gemaakt om tot in de eeuwigheid bewaard te worden, terwijl ze ons heel wat over het dagelijkse leven tijdens de oorlog vertellen, van berichten over veldslagen en lijsten met gewonden of gesneuvelden, tot typische grapjes en cartoons waarmee men de lezer wat afleiding wou bezorgen.”

“Tijdschriften worden vaak gebruikt in onderzoek als historisch bronnenmateriaal, maar worden zelden op zichzelf bestudeerd,” stelt Demoor. “Toch zijn het bijzonder rijke documenten, die vaak ook tot de verbeelding spreken.”

Die verbeelding kon soms wat te ver gaan. Zo was er in een Amerikaanse krant groot nieuws over een landing van de Russen in Oostende. Het was niet als grap bedoeld maar was niettemin volledig uit de lucht gegrepen. “Fake news is blijkbaar van alle tijden”, lacht Demoor. “Maar doet dat geen afbreuk aan hun grote cultuurhistorische waarde. In die tijd werden heel wat literaire teksten voor het eerst in kranten en tijdschriften gepubliceerd. Het beroemde gedicht In Flanders Fields van John McCrae verscheen bijvoorbeeld voor het eerst in het Britse satirische tijdschrift Punch, onopvallend op de pagina en zonder de naam van de auteur.”

“Natuurlijk hebben tijdschriften waarde als cultureel erfgoed, maar ze herinneren ons ook aan het belang van nieuws en een vrije pers in tijden van oorlog en conflict,” besluit Van Puymbroeck. “Censuur en propaganda waren wijdverspreid, maar werden even goed aan de kaak gesteld.”

Kranten en tijdschriften waren bovendien een wereldwijd fenomeen. “Van Canada tot in Australië, van de Westhoek tot in Afrika,” aldus nog Van Dijck. “Allemaal rapporteerden ze over de Eerste Wereldoorlog, vaak vanuit een heel eigen perspectief. Kranten en tijdschriften werden overigens ook voorgelezen, waardoor ongeletterdheid niet noodzakelijk een probleem vormde. Ze waren makkelijk te transporteren en goedkoper dan boeken, wat hun populariteit tijdens de oorlog mee verklaart.”

De Edinburgh Companion to First World War Periodicals biedt voor het eerst een wereldwijd overzicht van WO I-periodieken aan de hand van dertig bijdragen, geschreven door 38 experten uit Canada, de V.S., India, Europa, Rusland en Nieuw-Zeeland. De Edinburgh Companion to First World War Periodicals geeft daarmee een uniek inzicht in de printcultuur van de Eerste Wereldoorlog. Het werd uitgegeven door Edinburgh University Press.

 

Meer info https://edinburghuniversitypress.com/book-the-edinburgh-companion-to-first-world-war-periodicals.html

Er bestaat een enorme rijkdom aan gedrukte bronnen uit WO I, waarvan er veel in bibliotheken te vinden zijn, maar waarschijnlijk nog meer bij particulieren op zolders en in kelders (Foto collectie Demoor)
Tijdens de oorlog werden heel wat literaire teksten voor het eerst in kranten en tijdschriften gepubliceerd. Het beroemde gedicht In Flanders Fields van John McCrae verscheen voor het eerst in het Britse satirische tijdschrift Punch, onopvallend rechtsonder op de pagina en zonder de naam van de auteur (foto collectie Demoor)
(Foto collectie Demoor)

 

LW
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel