Dave Sinardet verkozen en benoemd in de Academie

Dave Sinardet verkozen en benoemd in de Academie

Belangrijke wetenschappelijke erkenning voor VUB-professor

31 januari 2023 - De Vrije Universiteit Brussel is bijzonder trots te kunnen melden dat professor Dave Sinardet werd verkozen tot nieuw lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB). Zijn benoeming door de Vlaamse regering, die het lidmaatschap bekrachtigt, werd zopas gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De Academie, die onlangs haar 250e verjaardag vierde, is een onafhankelijk interdisciplinair genootschap dat de meest excellente wetenschappers en kunstenaars wil verenigen, zowel als blijk van erkenning voor hun verdiensten als om bij te dragen aan de werking van de Academie met hun competentie en ervaring.

Via allerlei initiatieven wil de KVAB een langetermijnvisie ontwikkelen over belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen en bijdragen tot de beleidsvorming daarover. Zo organiseerde ze onlangs in samenwerking met internationale experten succesvolle programma’s rond repliceerbaarheid in onderzoek, energiebeleid en de democratische gevaren van desinformatie. Ook publiceert de Academie onder meer ​ rapporten en standpunten, organiseert ze colloquia en congressen, reikt ze een aantal prestigieuze wetenschappelijke prijzen uit en nodigt ze eminente buitenlandse academici uit.

Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie, maar enkel verkozen worden via een selectieprocedure, op basis van wetenschappelijke merites.Als professor in de politieke wetenschappen treedt Dave Sinardet toe tot de Klasse van de Menswetenschappen, één van de vier klassen waaruit de Academie bestaat.

Professor Sinardet: ‘Ik ben uiterst vereerd door deze mooie blijk van waardering, vooral omdat de Academie heel wat collega’s telt waarvoor ik veel respect heb en die een voorbeeld waren bij het uitbouwen van mijn academische carrière. Het is een voorrecht om toe te treden tot een instelling met zo’n rijke geschiedenis en bij te dragen aan haar toekomst’.

Dave Sinardet treedt zo in de voetsporen van andere VUB-professoren waaronder voormalige rectoren Aloïs Gerlo, Els Witte en Caroline Pauwels.

Dave Sinardet is professor aan de vakgroep politieke wetenschappen van de VUB. Zijn onderzoek richt zich vooral op nationalisme, federalisme, multi-level governance en meertalige democratie. Hij publiceerde hierover in talrijke wetenschappelijke readers en gezaghebbende internationale peer reviewed tijdschriften als 'West-European Politics’, ‘Publius: The Journal of Federalism’, ‘Governance’, ‘Nationalism and Ethnic Politics’, 'Party Politics’, 'Government and Opposition', ‘Pouvoirs’, 'Regional and Federal Studies', ‘Comparative European Politics’, ’Acta Politica’, ​ … ​ Zijn bijzonder actieve rol in het maatschappelijke debat, aan beide kanten van de taalgrens, maakt van Sinardet bovendien één van de meest toonaangevende politicologen van België.

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel