COVID heeft geen invloed op examenresultaten VUB

COVID heeft geen invloed op examenresultaten VUB

Enkel deelname masterstudenten daalt licht

De zojuist afgelegde examens zijn net zo goed gegaan als in niet-coronatijden. In vergelijking met de afgelopen drie jaar was het aantal studenten dat deelnam aan de examens hetzelfde: 89,5 procent. Daarvan slaagde 73 procent. Van de eerste generatiestudenten nam 92 procent deel en daarvan slaagde 58.7 procent.  Vicerector Onderwijs en Studentenbeleid Jan Danckaert: “Dit is een hele geruststelling en vergelijkbaar met de resultaten van de vorige examens, zelfs eerder aan de goede kant. Maar we mogen niet vergeten dat studenten mentaal nog altijd een probleem kunnen hebben door hun isolement.“

Net zoals de generatiestudenten deden de bachelorstudenten het in lijn met voorgaande jaren. Ze hadden een grote deelname van meer dan 90% en een mooi studierendement. Zestig procent 60% van de opgenomen credits werden behaald.

Bij de masterstudenten zagen we wel een lichte daling van de deelname met zo’n vijf procent. De masterstudenten die wel deelnamen deden het dan wel weer net zo goed als vorige jaren. Een verklaring voor de daling is er niet direct. Het kan te maken hebben met het gegeven dat er meer praktische of individuele examens zijn of dat de VUB veel internationaal georiënteerde masteropleidingen heeft, met vele internationale studenten die les op afstand volgen. 

Vicerector Jan Danckaert: “Dus waar iedereen zich zorgen maakte over de generatie­studenten, zien we dat die het qua studieresultaten goed doen. Maar dat zegt natuurlijk niets over hun welbevinden, want uit de enquêtes die we hebben uitgevoerd blijkt wel degelijk dat corona daarop effect heeft. Daar zijn we aan de VUB volop mee bezig.”

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel