Coördinator VUB-Dilemma Nausikaä Martens voorzitter van International Federation of Abortion and Contraception Professionals

Coördinator VUB-Dilemma Nausikaä Martens voorzitter van International Federation of Abortion and Contraception Professionals

In strijd voor de rechten van de vrouw en het recht op abortus

Woensdag 7 december 2022 – Nausikaä Martens, coördinator van VUB-Dilemma, een ondersteunende dienst op Vrije Universiteit Brussel dat gespecialiseerd is in de begeleiding van personen met vragen over ongewenst zwangerschap of twijfels daarrond, ​ werd verkozen tot nieuwe voorzitter van FIAPAC, de International Federation of Abortion and Contraception Professionals. Vanuit deze positie zet Martens zich in voor de strijd voor gelijke rechten van de vrouw, in het bijzonder het recht op abortus, een thema dat VUB als Urban Engaged University na aan het hart ligt.

De VUB zet zich in voor het recht op vrijwillige zwangerschapsonderbreking omdat het deel uitmaakt van haar humanistische engagement en vaste overtuiging dat de autonomie en waardigheid van het individu niet aangetast mag worden. De universiteit is grote voorstander van initiatieven die dat recht verankeren (zie eerder opiniestuk voor Knack.be). Ze steunt Martens dan ook in het uitoefenen van haar nieuwe rol als voorzitter bij FIAPAC, een internationale federatie die strijdt voor het vrouwelijk recht op zelfbeschikking.

Het recht op abortus is opnieuw brandend actueel sinds de Verenigde Staten in juni van dit jaar besliste om dat recht terug te schroeven. Ook in Europa komt abortuswetgeving steeds meer onder druk te staan. Als kersvers voorzitter van de federatie hoopt Nausikaä Martens het verschil te kunnen maken in de strijd:

“FIAPAC ondersteunt abortushulpverleners wereldwijd en brengt hen in verbinding met elkaar via webinars en een 2-jaarlijks congres. Er wordt ingezet op correcte en up-to-date informatie, zowel op medisch, psychosociaal en juridisch vlak. Door die verbondenheid staat iedereen sterker. Ik draag hier graag mijn steen toe bij, vanuit mijn overtuiging dat mensen een vrije én geïnformeerde keuze moeten kunnen maken als ze ongepland zwanger zijn. Sterke professionals helpen hen ook sterker te staan in die eigen keuze.”

Het voorzitterschap bij FIAPAC ligt in de lijn van haar huidige werk als coördinator bij VUB-Dilemma. Die dienst biedt psychosociale en medische begeleiding op maat aan voor mensen die met vragen rond abortus zitten.

Nausikaä Martens
Nausikaä Martens
Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel