Communicatiehulp voor hulpverleners

Communicatiehulp voor hulpverleners

De COVID-19 communicatieleidraad van VUB en UGent helpen zorgverleners met gespreksadvies rond ziekte, opname en overlijden

Het zijn drukke tijden voor de hulpverleners in sectoren als ziekenhuizen en woonzorgcentra: hoe omgaan met de vele vragen, met de onzekerheid en hoe goed begeleiden en daarover helder communiceren? Onderzoekers van Zorg rond het Levenseinde, een onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel en de UGent hebben daarom naar buitenlands voorbeeld een COVID-19 communicatieleidraad opgesteld voor hulpverleners. De leidraad bevat gespreksstrategieën en adviezen voor goede communicatie met patiënten en hun naasten en zijn vooral gericht op het bespreken van moeilijke onderwerpen gerelateerd aan de huidige COVID-19 crisis.

De onderzoekers hebben hun reeds bestaande kennis en expertise in palliatieve zorg en levenseindezorg gebundeld en hebben, vanuit een versie die ontwikkeld en gepubliceerd werd door onderzoekers van het VitalTalk programma en het Center to Advance Palliative Care uit de VS,  de COVID-19 communicatieleidraad uitgewerkt en aangepast aan de Vlaamse context. Het geheel gebeurde in samenwerking met zorgverleners uit verschillende sectoren in Vlaanderen (thuiszorg, palliatieve zorg, ziekenhuizen en woonzorgcentra), die elk vanuit hun eigen discipline (huisartsgeneeskunde, geriatrie, verpleegkunde, spoeddienst, etc.) feedback hebben gegeven.

De COVID-19 communicatieleidraad is opgebouwd uit verschillende thema’s:

  • Screening – Wanneer iemand vermoedt geïnfecteerd te zijn  
  • Voorkeuren – Wanneer iemand niet naar het ziekenhuis wil 
  • Triage – Wanneer u moet beslissen waar een patiënt heen moet 
  • Opname – Wanneer uw patiënt naar het ziekenhuis of intensieve zorg moet 
  • Begeleiding – Wanneer het ‘omgaan met’ (coping) een boost nodig heeft of wanneer emoties hoog oplopen 
  • Beslissen – Wanneer de dingen niet zo goed gaan, zorgdoelen, code status  
  • Beperkte middelen – Wanneer de nood ervoor zorgt dat u keuzes moet maken  
  • Op de hoogte brengen – Wanneer u iemand telefonisch inlicht  
  • Anticiperen – Wanneer u zich zorgen maakt over wat zal gebeuren 
  • Rouw – Wanneer iemand gestorven is  

Vertrekkende vanuit een versie die ontwikkeld en gepubliceerd werd door onderzoekers van het VitalTalk programma en het Center to Advance Palliative Care uit de VS, hebben de onderzoekers een Nederlandstalige vertaling en aanpassing naar de Vlaamse context gemaakt in samenwerking met verschillende zorgverleners in Vlaanderen.

De COVID-19 communicatieleidraad zal verspreid worden naar verschillende organisaties en zorgverleners, die de leidraad op hun beurt verder kunnen verspreiden naar andere zorgverleners binnen hun organisatie of dienst. De leidraad is ook terug te vinden op de website van de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde: http://www.endoflifecare.be/tools-voor-zorgverleners-covid-19

Indien u vragen heeft omtrent de ontwikkeling van deze communicatieleidraad kan u contact opnemen met Dr. Aline De Vleminck ([email protected], 0472/ 240 816).

Indien u specifieke vragen heeft rond palliatieve zorg of het levenseinde ten tijde van de COVID-19 crisis kan u best contact opnemen met het netwerk palliatieve zorg of een LEIFpunt in uw regio, te vinden op de website van het LevensEinde InformatieForum (https://leif.be/professionele-info/). LEIF staat ook voor u klaar (https://leif.be/vragen-antwoorden/corona/). LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. Via de LEIFlijn kan iedereen terecht voor vragen of advies omtrent het levenseinde. In tijden van de COVID-19 crisis werkt ze hierrond intens samen met het Forum Palliatieve Zorg. De LEIFlijn is bereikbaar op alle werkdagen, tussen 9 en 17 uur via het nummer 078/15 11 55, of via [email protected].

GF
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel