CAVA ontvangt 376.000 euro Vlaamse subsidies voor vrijzinnig-humanistisch archiefwerk

CAVA ontvangt 376.000 euro Vlaamse subsidies voor vrijzinnig-humanistisch archiefwerk

Vlaamse regering erkent belang vrijzinnig-humanistisch erfgoed

De komende 5 jaar kan het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA) rekenen op 376.000 euro steun van de Vlaamse Overheid. Dat is bijna het dubbele van wat de organisatie de voorbije jaren aan subsidies kreeg. Met het geld gaat CAVA haar vrijzinnige archiveringsactiviteiten uitbreiden en ook een ruimer publiek aanspreken. 

CAVA is een samenwerking tussen het Centrum voor Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed vzw (CVHE) en het Universiteitsarchief van de VUB. De organisatie beheert onder meer het cultureel erfgoed van Nederlandstalige humanistische personen en organisaties in Vlaanderen en Brussel. Voor de periode 2019 – 2023 kende Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz hen een subsidie toe van 376.000 euro. Dat is aanzienlijk meer dan de ruim 200.000 euro steun die de organisatie tot nu toe ontving.

Met deze toelage wil CAVA onder meer investeren in extra onderzoek naar de geschiedenis van het vrijzinnig humanisme, de inventarisatie van de collecties en het bijhorend immaterieel erfgoed. Vooral naar dat laatste is vandaag veel vraag. Bovendien wil ze met dit materiaal ook meer naar buiten treden naar een breder publiek. Daarom wil CAVA inzetten op een performantere online catalogus en op digitalisering. Daarnaast plant ze activiteiten zoals nieuwe tentoonstellingen en publicaties.

"We zijn uiteraard opgetogen met dit nieuws. Het laat ons niet alleen toe om ons werk verder te zetten en uit te breiden. Het vergemakkelijkt eveneens de samenwerking met andere instellingen om interessante activiteiten rond erfgoed op te zetten. Maar deze extra subsidies zijn ook vooral een blijk van erkenning door de Vlaamse overheid van het erfgoed van het vrijzinnig-humanisme. Vaak wordt vergeten dat Vlaanderen in het verleden niet alleen maar religieus was.” aldus Frank Scheelings, coördinator van CAVA.

Contacteer ons
Frank Scheelings archivaris VUB
Sarah Jansssens Redactiechef, Vrije Universiteit Brussel, VUB Marcom,VUB persdienst
Frank Scheelings archivaris VUB
Sarah Jansssens Redactiechef, Vrije Universiteit Brussel, VUB Marcom,VUB persdienst
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel