Caroline Pauwels verkozen tot “CSR Professional of the Year”

Caroline Pauwels verkozen tot “CSR Professional of the Year”

VUB-rector bekroond omwille van aanhoudende inzet van universiteit voor duurzamere samenleving

Vanavond is Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel, uitgeroepen tot de “CSR Professional of the Year 2019”. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan leidinggevenden die binnen hun bedrijf of organisatie voortrekkers zijn van CSR. De jury loofde Pauwels voor haar sterke engagement om samen met de hele VUB-community een voorbeeldrol te vervullen en een katalysator te zijn van democratisch, sociaal, ecologisch en economische verantwoorde oplossingen. CSR is opgenomen in het algemeen strategisch plan van de universiteit. En dat gaat van een duidelijke visie op de gebouwen over diversiteit naar verbondenheid en warmte.

Het CSR-engagement van de VUB vertaalt zich in het ambitieuze duurzaamheidsbeleid dat de Brusselse universiteit uitwerkte in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de VN (zgn. “SDG’s”). Het plan omvat verschillende acties voor duurzame ontwikkeling op vlak van onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en outreach. Concreet wil de Brusselse universiteit onder meer haar ecologische voetafdruk verkleinen door in te zetten op slimmer energieverbruik en groene mobiliteit.

Verder mikt de universiteit op duurzame investeringsbeleggingen en spant ze zich in voor een beter genderevenwicht in het professorenkorps. Daarnaast moet de universiteit ook ‘warm’ zijn. Mensen moeten zich op een veilige plek voelen. Dat doen de VUB via aandacht voor grensoverschrijdend gedrag, een HR-plan voor professoren, ‘troost’-monumenten op de campussen, afterworks in de stad, werknemersbarbecue op de campus.

De aandacht voor CSR en de SDG’s loopt transversaal doorheen de hele universiteit, met Caroline Pauwels als voortrekker en vaak initiator.

“Ik ben uiteraard bijzonder blij met deze award die een mooie erkenning is voor alle initiatieven die binnen de VUB genomen worden. Voor onze universiteit is CSR vanzelfsprekend en we geloven rotsvast dat het anders kan. Dat doel kunnen we enkel realiseren als de hele gemeenschap mee is. In plaats van top-down maatregelen op te leggen, kiezen we daarom voor een bottom-up aanpak waar studenten, professoren en medewerkers bij betrokken worden. Zo hebben we bijvoorbeeld de VUB duurzaamheidsraad waar elk van deze partijen in vertegenwoordigd zijn. Deze award komt dus ook toe aan iedereen binnen de VUB die zijn steentje bijdraagt aan dit verhaal,” vertelt kersvers “Duurzaamste Manager van het Jaar” Caroline Pauwels.

De award “CSR professional of the year 2019” is een initiatief van vzw Time4Society in samenwerking met Trends, WisKeys, Engie en Trendhuis. Het is de vijfde keer dat deze prijs werd toegekend.

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën en acties samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel