Cardiologe pleit voor meer preventie hoge bloeddruk in The Lancet

Cardiologe pleit voor meer preventie hoge bloeddruk in The Lancet

Inzetten op digital health apps en gezonde levensstijl

World Hypertension Day op 17 mei vormde de aanleiding tot een nieuw overzichtsartikel over hoge bloeddruk of hypertensie dat vannacht werd gepubliceerd in het toonaangevend vaktijdschrift The Lancet. In dit artikel geven Prof. Sofie Brouwers - OLV Ziekenhuis Aalst en Vrije Universiteit Brussel - en enkele collega’s een actuele stand van zaken met betrekking tot arteriële hypertensie. Brouwers: "Voor hypertensie, een grotendeels beheersbare aandoening, blijft de graad van bewustwording, behandeling en controle ontgoochelend laag. Er is nog veel ruimte voor verbetering."

Wereldwijd sterven er naar schatting meer dan 10 miljoen mensen per jaar ten gevolge van hoge bloeddruk en hieraan verbonden aandoeningen. Dit stemt overeen met ongeveer drie maal het aantal officiële overlijdens door COVID-19 sinds het begin van de pandemie. Hiermee is hoge bloeddruk wereldwijd de belangrijkste oorzaak van hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden. Hoewel deze aandoening relatief goed onder controle kan worden gehouden, blijft er nog veel werk aan de winkel. Eén op vier volwassenen heeft een te hoge bloeddruk, maar ondanks de actuele kennis en het bestaan van goede behandelingen krijgt maar de helft van de patiënten bij wie een hoge bloeddruk wordt vastgesteld uiteindelijk de bloeddruk onder controle.

Totaalaanpak met alle zorgverleners
In hun overzichtsartikel benadrukken de auteurs het belang van een totaalaanpak rond hypertensie. Prof. Dr. Brouwers: “In België wordt de eerstelijnszorg quasi uitsluitend verzorgd door huisartsen, die een cruciale rol spelen in het opsporen, behandelen en opvolgen van de hypertensiepatiënten. Dit systeem werkt relatief goed, maar er moet zeker verder worden gekeken naar een meer complete aanpak van het probleem. Hierbij moeten hypertensienetwerken worden opgebouwd tussen de huisarts, de apotheker en de hypertensiespecialist, waarmee de zorg voor patiënten met hoge bloeddruk verder geoptimaliseerd kan worden.

Digitale hulpmiddelen kunnen helpen
De auteurs wijzen in hun studie ook op een nieuwe bondgenoot in de strijd rond hoge bloeddruk: digitale ondersteuning en applicaties, zoals ‘digital health’ en ‘mobile health’. Door gebruik te maken van dergelijke toepassingen wordt de patiënt meer betrokken in de opvolging en behandeling van zijn of haar bloeddruk. Monitoring van de bloeddruk thuis speelt een belangrijke rol in het onder controle te brengen en te houden van hypertensie. Prof. Dr. Brouwers: “Alhoewel het gebruik van digitale ondersteuning in de strijd tegen hoge bloeddruk zeer veelbelovend is, is er nog meer wetenschappelijk onderzoek nodig om uit te zoeken hoe op efficiënte wijze smartphone applicaties breed geïmplementeerd kunnen worden in de zorg voor patiënten met hoge bloeddruk.”

Belang van een gezonde levensstijl
Ondanks de belangrijke vooruitgang in de behandeling van hoge bloeddruk, besluiten Sofie Brouwers en haar collega’s dat het gezegde ‘beter voorkomen dan genezen’ echt wel van toepassing blijft voor hypertensie. Prof. Dr. Brouwers: “Er wordt nog te veel geïnvesteerd in het genezen van patiënten in plaats van ook op grote schaal in te zetten op preventie, m.a.w. het voorkomen dat de mensen ziek worden”. Hoge bloeddruk en bij uitbreiding hart- en vaatziekten kunnen in vele gevallen voorkomen worden door verschillende preventiemaatregelen. Hierbij is een gezonde levensstijl, met een nadrukkelijke aandacht voor voeding, beweging en lichaamsgewicht, van cruciaal belang: “We merken ook in onze dagelijkse praktijk in de hypertensiekliniek in Aalst en AZ Sint-Maria Halle dat patiënten die erin slagen om een gezonde levensstijl aan te nemen veel minder medicatie nodig hebben om een optimale bloeddruk te bekomen,” zegt Sofie Brouwers.

Hypertensie en COVID-19
In deze pandemie wordt ook gezocht naar de invloed van SARS-CoV-2 op het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS), dat de bloeddrukregulatie in belangrijke mate bepaalt. De auteurs concluderen dat het, op basis van de huidig beschikbare wetenschappelijke informatie, niet is aangewezen om bepaalde medicatie die inwerkt op het RAAS, omwille van COVID-19 stop te zetten. Verder onderzoek hieromtrent is nog aan de gang.

Het artikel in The Lancet: Brouwers, S., Sudano, I., Kokubo, Y., Sulaica, E.M. (2021), Arterial Hypertension, The Lancet - https://www.thelancet.com/journals/lancet/onlinefirst

Contact:
Prof. Dr. Sofie Brouwers
Tel. Nr. Via persdienst 
sofie.brouwers@vub.be / sofie.brouwers@olvz-aalst.be 

PR & Communicatie – OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove
Chris.van.raemdonck@olvz-aalst.be
0499 58 55 31

GF
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel