Brugge eerste "Compassionate City" in België

Brugge eerste "Compassionate City" in België

Wetenschappelijke ondersteuning en analyse door onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde

Gisteren kondigde de stad Brugge aan dat zij van hun stad een ‘Compassionate City’ willen maken, een gemeenschap waar ernstige ziekte, overlijden, verlies en rouw een plaats krijgen en niet in de marge worden geduwd. Zo wordt Brugge de eerste ‘Compassionate City’ in België. Als onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde zijn we verheugd dat we hierover kunnen samenwerken met stad Brugge. De wetenschappelijke inzichten uit ons onderzoek over Compassionate Cities, kunnen in de toekomst andere gemeenten en gemeenschappen helpen om zich te ontwikkelen als meelevende gemeenschap en zo een reële impact hebben op de verbetering van het welzijn van mensen die geconfronteerd worden met verlies, overlijden, verdriet, rouw, ernstige ziekte en langdurige mantelzorg.

Door vrijwilligers en professionele handen gedragen, met steun van het stadsbestuur
Met dit initiatief wil Brugge de hand reiken aan mensen die geconfronteerd worden met verlies, overlijden, verdriet, rouw, ernstige ziekte en langdurige mantelzorg. Schepen Pablo Annys: “We zorgen ervoor dat de thema’s erkend, herkend en bespreekbaar worden gemaakt. Zo willen we de negatieve sociale, psychologische en medische gevolgen van dat verlies en verdriet verminderen. Het gebeurt binnen een sterk verbindend netwerk van burgers en actoren uit tal van sectoren, zoals welzijn en cultuur.”

Compassionate Brugge zet naast aandacht voor verlies en rouw bovenal in op een breed netwerk. Dat moet Bruggelingen spreekwoordelijk ‘dragen’ in moeilijkere periodes, waar het levenseinde vaak deel van uitmaakt. De stad slaat hiervoor de handen in elkaar met ondernemingen, scholen en dus ook met onze onderzoeksgroep.

Wetenschappelijk onderzoek als kader voor de ontwikkeling van Compassionate Brugge
Onze onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde is verheugd betrokken te zijn bij de ontwikkeling van deze eerste Compassionate City.

Professor Luc Deliens, voorzitter van onze onderzoeksgroep, erkent het grote belang van iedereen voor het slagen van een compassionate community: “Om van ‘Compassionate Brugge’ een succesverhaal te maken, is de inzet van velen nodig: inwoners, buurten en betrokken verenigingen, scholen en organisaties. In een snel evoluerende maatschappij met een sterke professionele gezondheidszorg wordt sterven vooral als een medisch gebeuren benaderd. Maar eigenlijk is dat sterven in de eerste plaats een ‘sociaal gebeuren’, met een medische of verpleegkundige component erin verweven. Cijfers uit ziekenhuizen bevestigen dat. Slechts minder dan 8% van de verblijfsduur in het ziekenhuis, staat er aan het bed van een patiënt een arts of een verpleegkundige. De rest van de zorg, ook voor wie terminaal ziek is, ligt in handen van mantelzorgers, vrienden en familie. Het is goed dat Brugge als compassionate city een voortrekkersrol gaat spelen en hun emoties, inzet en betrokkenheid valideert.”

Vanuit het onderzoeksproject CAPACITY, gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, wil de onderzoeksgroep de ontwikkeling en de impact van meelevende steden of gemeenten onderzoeken.  Daarnaast zullen de onderzoekers  de vrijwilligerswerking en de spontane burgerinitiatieven die hierbij tot stand komen grondig bestuderen. Compassionate Brugge vormt hiervoor de eerste casus. Vanuit de onderzoeksgroep kijken we er naar uit om binnenkort nog andere compassionate gemeentes te mogen bestuderen.

----

Heeft u interesse in dit onderzoek? Wenst u meer wetenschappelijke inzichten omtrent Compassionate Communities? Contacteer Marijke Dheedene, coördinator valorisatie & communicatie, van de onderzoeksgroep.

Meer info over Compassionate Brugge: www.brugge.be/compassionatebrugge

Bij de lancering van Compassionate Brugge was FOCUS-WTV ook aanwezig. Herbekijk hier hun reportage: https://www.focus-wtv.be/nieuws/brugge-eerste-compassionate-city

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel