BROEKLIN creëert 3200 nieuwe jobs in luchthavenregio

BROEKLIN creëert 3200 nieuwe jobs in luchthavenregio

Academy van A Seat At The Table realiseert job-matching en opleiding op de site

Het reconversieproject BROEKLIN in Machelen, de werkwinkelwijk naar concept en ontwerp van professor en architect Alexander D’Hooghe (MIT/ORG), zal 3242 nieuwe jobs genereren. Dat blijkt uit een studie van de Faculteit Sociale Wetenschappen & Solvay Business School van de VUB, onder leiding van professor Elvira Haezendonck. Om de jobs in te vullen zijn opleiding en jobmatching cruciaal. De oprichting van de ASATT Academy, een initiatief van A Seat At The Table, zal bijdragen aan de opleiding en tewerkstelling van de noodzakelijke profielen in het stadsontwikkelingsproject.

De voorbije maanden voerde het team van Prof dr. Elvira Haezendonck onderzoek naar de impact van het project BROEKLIN op de economische activiteit in de Noordrand. Meer specifiek werd onderzocht welke toegevoegde waarde en werkgelegenheid de werkwinkelwijk van architect Alexander D’Hooghe met zich meebrengt.

“In een economisch zeer onstabiele tijd zijn de resultaten van deze REIS (Regionaal-Economische Impact Studie) zeer hoopgevend voor de sociaaleconomische heropleving van het te ontwikkelen gebied en zijn omgeving” licht prof. Dr. Elvira Haezendonck toe. “Zeker in de luchthavenregio is de impact van de coronacrisis bijzonder groot, recent nog vielen 1500 ontslagen bij bagageafhandelaar Swissport. Ons onderzoek naar de sociaaleconomische impact van BROEKLIN in Machelen toont aan dat het project 3242 nieuwe jobs zal creëren. Dat is ruim het dubbele van het aantal getroffen werknemers bij Swissport. Bovendien worden nog eens 6% extra jobs verwacht in de nabije omgeving, door het aanzuigeffect van het stadsontwikkelingsproject.”

 

Tabel 1: Netto directe en indirecte werkgelegenheid door exploitatie van BROEKLIN

 

Directe + indirecte

Netto

Werkgelegenheid in FTE

Scenario 1

Directe + indirecte

Netto

Werkgelegenheid in FTE

Scenario 2a

Directe + indirecte

Netto

Werkgelegenheid in FTE

Scenario 2b

Kleinhandel

1.153

1.153

1.153

Recreatie

458

642

642

KMO/Bedrijventerrein

1.363

1.597

932

Kantoren

269

336

336

Totaal

3.242

3.728

3.062


Deze tabel geeft een zicht op het aantal verwachte netto jobs (een job die door het project ontstaat maar elders verdwijnt wordt dus niet meegerekend). Scenario 1 geeft de meest realistische jobcreatie weer bij de start van het project. Scenario 2a houdt onder meer rekening met een toename van telewerk, scenario 2b verwacht een hogere substitutiegraad (jobs die elders verdwijnen).

 

 

Tabel 2: Netto directe en indirecte toegevoegde waarde, per jaar, door exploitatie van BROEKLIN

 

Directe + indirecte

netto toegevoegde waarde in euro

Scenario 1

Directe + indirecte

netto toegevoegde waarde in euro

Scenario 2a

Directe + indirecte

netto toegevoegde waarde in euro

Scenario 2b

Kleinhandel

84.323.786

91.090.629

91.090.629

Recreatie

20.617.457

28.916.581

28.916.581

KMO/Bedrijventerrein

95.986.385

112.475.355

65.610.624

Kantoren

26.599.720

35.367.249

35.367.249

Totaal

227.527.347

267.849.814

220.985.082

 

A Seat At The Table richt academy op om werkzoekenden te koppelen aan BROEKLIN-jobs

Vilvoorde en Machelen kampen met een werkloosheidsgraad van 10%, dat is 2,5% meer dan het Vlaamse gemiddelde. Werkzoekende jongeren met een migratie-achtergrond zijn daarbij een moeilijk te bereiken doelgroep. Een opleidingscentrum op de site zelf kan de sleutel zijn tot een succesvolle jobmatch. BROEKLIN zal daarom nu al samenwerken met de organisatie A Seat At The Table.

“A Seat At The Table brengt de top van het Belgische bedrijfsleven in contact met kansarme jongeren, al dan niet met een migratieachtergrond” verduidelijkt oprichter Youssef Kobo. “Zo geraakten het voorbije jaar al honderden jongeren geïnspireerd om kansen te grijpen in het leven. Maar nu gaan we een stap verder: we richten de ASATT Academy op, waarbij we in het project BROEKLIN jongeren opleiden, helpen solliciteren en ondernemen, en hen op de site zelf in contact brengen met de aanwezige bedrijfsleiders. Zo helpen we hen bijvoorbeeld aan een stageplaats die past bij hun profiel. De komende jaren doen we dat al online, zodat we nog voor de opening van BROEKLIN reeds duizenden jongeren hebben klaargestoomd voor een job.”

Aanzuigeffect en opwaardering van de regio

De VUB-impactstudie van het project BROEKLIN toont eveneens aan dat BROEKLIN als individueel project kan zorgen voor een opwaardering van de nabije buurt en de verdere omgeving. Zo wordt een positieve impact verwacht op de omliggende wegeninfrastructuur en het aanbod van openbaar vervoer. Ook de vastgoedwaarde kan stijgen van 10% (bedrijventerreinen) tot 50% (residentieel vastgoed). Volgens professor Urbanisatie (MIT) Alexander D’Hooghe bevestigen deze resultaten het grote potentieel van BROEKLIN voor de ruime regio: “Het concept van BROEKLIN is gestoeld op het samenbrengen van opleiding, productie, consumptie en circulariteit. De REIS-studie toont aan dat BROEKLIN niet enkel een economische waarde heeft maar ook een veel bredere maatschappelijke meerwaarde biedt aan een omgeving die hier baat bij heeft. Een gemeenschappelijke visie en een realisatie van de vier hefboomsites in het reconversiegebied is wenselijk, maar het is evident dat één project de trekker is. Ervaring uit het buitenland leert dat zo’n eerste ontwikkeling, het pionierswerk, het moeilijkst is. Dankzij het daaropvolgende aanzuigeffect kan uiteindelijk de hele regio uitgroeien tot een circulaire economiecluster, waarmee BROEKLIN een referentieproject wordt in Vlaanderen, België en in Europa.” 

 

Voor de redactie:

Voor een interview met professor Elvira Haezendonck kan u contact opnemen met:
Sicco Wittermans – Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
0473/96.41.37 - [email protected]

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel