Bouw van een gezamenlijk universiteitsgebouw voor de VUB en ULB gestart

Bouw van een gezamenlijk universiteitsgebouw voor de VUB en ULB gestart

Op de campussen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Université Libre de Bruxelles (ULB) in Etterbeek startte Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, de bouw van een futuristisch en duurzaam universiteitsgebouw. Het Learning and Innovation Center zal diverse leeromgevingen aanbieden, van individuele studeerruimtes tot experimenteercentra, en hoogtechnologische apparatuur die de kennisuitwisseling ondersteunt. Minister Karine Lalieux, bevoegd voor Beliris, VUB-rector ad-interim Jan Danckaert en ULB-rector Annemie Schaus bezochten samen de werf.

Het Learning and Innovation Center (LIC), ontworpen door evr-architecten, A229, Ney & Partners en Arcadis, werd opgevat als een incubatiekamer voor innovatie en een netwerkcentrum voor wetenschappers, experten uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Een plek waar onderzoek, uitwisseling en opleiding samenkomen. Dankzij digitale tools zullen bezoekers toegang hebben tot wereldwijde kennisbronnen en contacten kunnen leggen over de hele wereld.

Het universiteitsgebouw zal op alle vlakken vooruitstrevend zijn. Het zal de nieuwste technologieën inzetten om de ontwikkeling van studenten te ondersteunen en uiteenlopende leeromgevingen aanbieden: stille ruimtes voor individuele studie, lokalen om samen te werken, experimenteercentra voor activiteiten met kleine groepen en actieve leerlokalen.

Verder wordt het een bijna-nul-energie-gebouw opgetrokken uit duurzame materialen en met een zeer compacte voetafdruk om het warmteverlies te beperken. Dankzij sensoren zal het energieverbruik worden geoptimaliseerd.  

Het LIC zal ook letterlijk een brug slaan tussen de twee campussen, die door een hoogteverschil van elkaar worden gescheiden, en hun bibliotheken exacte en toegepaste wetenschappen samenbrengen. Een prachtig symbool voor de nauwe samenwerking tussen de ULB en VUB.

Het LIC zal acht verdiepingen tellen, waaronder een kelderverdieping en een technische verdieping op het dak, goed voor een totale oppervlakte van 9.000 m². In totaal zal er ruimte zijn voor duizend personen, waarvan tachtig procent studenten, tien procent academische staf en tien procent externe bezoekers.

De werken worden uitgevoerd door Artes Roegiers en zouden zo'n 2,5 jaar duren.

Quotes

Karine Lalieux, minister van pensioenen en maatschappelijke integratie, belast met Beliris

 “Brussel is een rijk gewest met heel wat troeven op vlak van cultuur, erfgoed, kunst en wetenschap. Een project als het LIC is een absolute verrijking voor Brussel als studentenstad, als academische en wetenschappelijke pool maar ook als een plek van kennis en uitwisseling. Beliris vervult hier haar rol als investeringsvehikel met verve.”

Minister-President Rudi Vervoort

“Ik ben zeer verheugd met de komst van dit nieuw kenniscentrum in ons Gewest. Het Learning and Innovation Center (LIC) zal een smeltkroes zijn aan verschillende ruimtes waar hoogtechnologische apparatuur de kennisuitwisseling ondersteunt, en zal ook de bibliotheek exacte en toegepaste wetenschappen samenbrengen. Dit centrum zal omwille van haar unieke ligging tevens een brug vormen tussen de twee de campus VUB en de campus ULB.”

Jan Danckaert, ad-interim rector van de VUB

“We zijn heel blij met de start van de bouw van het Learning and Innovation Center. Innoveren betekent vandaag dat leren samengaat met open samenwerking tussen studenten, wetenschappers  en ondernemers. State of the art technologie is daarbij cruciaal. Maar het gaat breder dan dat: als internationaal kenniscentrum willen we samen bruggen bouwen en oplossingen vinden voor wetenschappelijke en socioculturele uitdagingen.”

Annemie Schaus, rector van de ULB

"Het LIC is ontstaan uit de wens van onze twee universiteiten om gebouwen neer te zetten die de ontwikkeling van onze leermethoden kunnen integreren door gebruik te maken van de nieuwste technologie. Het is ook het symbool en een zeer concreet element van de interuniversitaire en intercommunautaire samenwerking ULB-VUB. Zo zullen bruggen worden gebouwd: tussen onze twee universiteiten, ULB en VUB; tussen onze universiteiten en de uitdagingen van de wereld rondom hen."

Perscontacten

Beliris: Elien De Swaef, 0475 85 65 77, elien.deswaef@mobilit.fgov.be

VUB: Sicco Wittermans, 0473 96 41 37, sicco.wittermans@vub.be

ULB: Aurélie Rousseaux, 0477 56 78 87, presse@ulb.be

Simulaties: ©Boco Studio

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel