Betere kwaliteit van palliatieve zorg dankzij succesvol meetinstrument van onderzoeksgroep VUB-UGent

Betere kwaliteit van palliatieve zorg dankzij succesvol meetinstrument van onderzoeksgroep VUB-UGent

Door een succesvolle samenwerking tussen Kom op tegen Kanker en de onderzoeksgroep “Zorg rond het Levenseinde” verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent, meet bijna 40% van de palliatieve zorgvoorzieningen vrijwillig hun kwaliteit van zorg met een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat is ontworpen in samenwerking met de sector. Dit succes is niet onopgemerkt gebleven en met de steun van het Agentschap Zorg en Gezondheid zal er een gelijkaardig instrument voor de palliatieve zorg in de woonzorgcentra worden ontwikkeld.

“In 2009 zijn we met de steun van het Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) gestart met het ontwikkelen van een instrument voor kwaliteitsverbetering van de gespecialiseerde palliatieve ziekenhuis- en thuiszorg. Dit instrument is in overleg met de sector opgebouwd en getest en bestaat uit een reeks vragenlijsten die polst naar de ervaringen met de zorg bij zowel patiënten, hulpverleners als nabestaande”, legt onderzoekster Kathleen Leemans uit.

In 2014 kon dankzij Kom op tegen Kanker het instrument verder geïmplementeerd worden in de palliatieve zorgvoorzieningen in Vlaanderen. Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, legt uit waarom de ngo de implementatie van het meetinstrument financiert: ‘Kom op tegen Kanker vindt transparantie over de kwaliteit van de zorg erg belangrijk. Het stimuleert de zorginstellingen om hun aanbod continu te verbeteren en het geeft patiënten de kans om gerichter te kiezen welke zorg ze willen. Het instrument van de VUB-UGent meet de kwaliteit op basis van weldoordachte en breed gedragen indicatoren. We zijn dan ook blij dat we kunnen bijdragen aan het gebruik ervan in de palliatieve zorgpraktijk.’

Deze implementatie werd een groot succes en aan het einde van het traject is bijna 40% van de palliatieve zorgvoorzieningen bezig met het verbeteren van hun eigen kwaliteit. Dankzij de steun van Kom op tegen Kanker, de intensieve samenwerking met de sector en de bottom-up aanpak, wordt het instrument gedragen door de palliatieve zorgvoorzieningen doorheen heel Vlaanderen. Op vraag van deze zorgvoorzieningen en de onderzoekers, werd er met de Vlaamse Overheid overeengekomen dat het instrument zou opgenomen worden in de bestaande kwaliteitsmetingen voor de gezondheidszorg.

Palliatieve zorg beperkt zich niet enkel tot gespecialiseerde palliatieve zorgvoorzieningen thuis en in het ziekenhuis. Ook woonzorgcentra zijn een belangrijke plaats voor mensen om hun laatste maanden door te brengen en te overlijden. Daarom zal er in het komende jaar, met de steun van het Agentschap Zorg en Gezondheid, een gelijkaardig instrument worden ontworpen voor de woonzorgcentra. Dit zelfevaluatie instrument wordt zo ontwikkeld dat de woonzorgcentra zelf de kwaliteit van vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde zorg kunnen meten en verbeteren.

Contacteer ons
Kathleen Leemans Onderzoeksgroep “Zorg rond het Levenseinde”
Kathleen Leemans Onderzoeksgroep “Zorg rond het Levenseinde”
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel