Belgische koning Filip bezoekt FARI - AI for the Common Good Institute

Belgische koning Filip bezoekt FARI - AI for the Common Good Institute

Op maandag 3 oktober 2022 bracht Zijne Majesteit Koning Filip een bezoek aan het Brusselse FARI - AI for the Common Good Institute tijdens de viering van de 5e verjaardag van de BeCentral Digital Campus. De Koning werd verwelkomd door FARI-directeurs Hans de Canck en Carl Mörch, alsook door Artificial Intelligence (AI), Data en Robotics-onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB).

"De aanwezigheid van FARI in BeCentral, in het centrum van de stad Brussel, is belangrijk voor de vertaling van het onderzoek van de VUB en de ULB naar diensten voor de regio. Door wetenschappelijk onderzoek dichter bij het tech-ecosysteem, de burgers en het openbaar bestuur van Brussel te brengen, wordt de weg vrijgemaakt voor sterkere samenwerkingsverbanden met een gemeenschappelijk doel: het algemeen belang," verklaarde Hans de Canck aan Zijne Majesteit.

Carl Mörch verklaarde bovendien dat "FARI actief een brug wil slaan tussen technologie en maatschappij door samenwerkingen tot stand te brengen tussen experts, de regio, haar administraties, bedrijven en vooral haar burgers. De ambitie van FARI is een plek te zijn waar elke Brusselaar en organisatie welkom is om te leren, ideeën te ontwikkelen, te experimenteren om zo bij te dragen tot een meer duurzame regio."

Om dit aan te tonen, presenteerden FARI-professoren Ann Nowé, Hugues Bersini, Tom Lenaerts en Bram Vanderborght AI- en roboticaprojecten over gezondheid en welzijn, klimaat en energie, de toekomst van werk en eerlijkheid. De selectie van projecten illustreert hoe technologieën kunnen bijdragen tot de samenleving, maar ook hoe ze complexe ethische en juridische uitdagingen met zich meebrengen. De professoren legden de Koning ook uit hoe het FARI-instituut onderzoekers in staat stelt beter samen te werken met burgers, overheden en het bedrijfsleven. Het zal bijdragen tot beter onderzoek naar AI, data en robotica en tegelijkertijd digitale innovaties creëren die ethischer en duurzamer zijn voor de samenleving.

Het team van FARI benadrukte ook het belang van de oprichting van een internationaal netwerk van steden die publieke en stedelijke AI-oplossingen omarmen. De lessen die in andere regio's van de wereld over AI worden geleerd, zijn van onschatbare waarde voor organisaties in Brussel.

FARI is een gezamenlijk initiatief van de Université Libre de Bruxelles en de Vrije Universiteit Brussel. Het wordt gefinancierd door het Fonds voor herstel en veerkracht "Next Generation" van de Europese Unie, en wordt ondersteund door Innoviris en het Brussels Regionaal Informatica Centrum (BRIC). FARI zal in december 2022 haar nieuwe kantoren uitbreiden, inclusief haar innovatieve Test and Experience Center, Services Hub en Research Infrastructures.

Ga voor meer informatie over de activiteiten, projecten en onderzoeksleiders van FARI naar www.fari.brussels.


Boilerplate

FARI is een onafhankelijk initiatief zonder winstoogmerk op het gebied van kunstmatige intelligentie onder leiding van twee Brusselse universiteiten: de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université libre de Bruxelles (ULB). Dit initiatief wil burgers, politici, bedrijven en non-profitorganisaties helpen bij het aanpakken van hedendaagse uitdagingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België en Europa. Het brengt toonaangevende en toekomstige onderzoekers samen rondom projecten die de stad dienen op het gebied van AI (verklaarbaar en betrouwbaar), Data (open) en Robotica (mensgericht).


Contacten

Voor meer informatie over FARI kunt u contact opnemen met:

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel