AXA-leerstoel moet dankzij VUB wereldwijd monitornetwerk mogelijk maken

AXA-leerstoel moet dankzij VUB wereldwijd monitornetwerk mogelijk maken

Op 18 januari vindt de inauguratie van de AXA-leerstoel Water quality and global change plaats. VUB-professor en hydrologe Ann Van Griensven is directeur van de leerstoel en zal dit baanbrekend onderzoeksproject voorstellen.

 

De leerstoel wordt gelanceerd in aanwezigheid van AXA Belgium CEO Etienne Bouas-Laurent. Water quality and global change wordt gefinancierd door het AXA Research Fonds en onderzoekt het diepgaande verband tussen wereldwijde veranderingen en waterkwaliteit. Het primaire doel van dit project is om het waterbeheer te verbeteren in het licht van wereldwijde veranderingen door de ontwikkeling van modellen van waterkwaliteitsgegevens, ontworpen om de besluitvorming te informeren en de formulering van alomvattende waterbeleidsinitiatieven te ondersteunen.

Met de fondsen wil Van Griensven een wereldwijd netwerk opzetten om de waterkwaliteit te monitoren. De verzamelde data worden in modellen gegoten waarmee Van Griensven overheden wil helpen om hun beleid ter zake beter te sturen. Zo wil ze de kloof overbruggen tussen wetenschappers en beleidsmakers.

“De modellen zullen ons in staat stellen om waterkwaliteitsparameters te voorspellen, vervuilingsbronnen te identificeren en ecosysteemdiensten te beschermen”, zegt Van Griensven. “Maar daarvoor zijn voldoende data nodig op een globale schaal. Er zijn wereldwijd grote verschillen in de beschikbaarheid van gegevens omtrent de waterkwaliteit. Daardoor blijft waterkwaliteit een onzichtbaar probleem. We willen die kloof dichten door in te zetten op betere methoden voor gegevensverzameling, waarbij ook de lokale bevolking betrokken wordt. Op die manier kunnen we het onzichtbare zichtbaar maken.”

Praktische info

Donderdag 18 januari 2024 van 12:00 tot 14:00

VUB Main Campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Elsenen. U-Residence, G. Jacqueslaan 271.

Er is een mogelijkheid om interviews af te nemen met Ann Van Griensven en AXA CEO Etienne Bouas-Laurent. Dien uw aanvraag in via Leen.Vandevelde2@vub.be
​Meer info en mogelijkheid tot inschrijven is te vinden via deze link.

 

Sam Jaspers
Sam Jaspers Woordvoerder a.i., perscontact wetenschap & onderzoek

 

WE
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel