Applied PHD beurs moet 12.000 jaar Zennevallei in kaart brengen

Applied PHD beurs moet 12.000 jaar Zennevallei in kaart brengen

VUB-Archeoloog Dries Vergouwen krijgt een Applied PHD-beurs van 280.000 euro van Innoviris, het Brussels agentschap voor technologie en innovatie. Hij gaat daarmee aan de VUB en urban.brussels een doctoraat maken over de mens-omgevingsinteracties in de Zennevallei en de landschappelijke geschiedenis van de Zenne en haar Brusselse zijrivieren en -beken. Zijn doctoraat kadert in het RETS-programma, een multidisciplinair project waarin de VUB, Urban.Brussels en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen samenwerken om de evolutie van de vallei van de Zenne en haar vertakkingen en de menselijke factor in relatie tot de rivier te bestuderen.

Die Zenne en haar stroombekken zijn sedert het einde van de laatste ijstijd, zo’n 12.000 jaar geleden, flink veranderd. Door onder andere de enorme stijging van de zeespiegel in die periode, werd het verval van de rivieren in Vlaanderen almaar kleiner en kregen ook hun valleien vaak totaal nieuwe beddingen. “Over de vallei van de Zenne is relatief weinig geweten”, zegt Vergouwen. “We weten dus niet hoe haar bedding zich in de loop van die 12.000 jaar heeft verlegd. Ik ga me concentreren voor mijn onderzoek op het historisch centrum van Brussel en op de interactie van de Zenne met de mens.”

Dat die interactie belangrijk was, leidt geen twijfel. Na opgravingen op de plek waar tot voor enkele jaren de legendarische Parking 58 stond, in hartje Brussel, werden op een diepte van ettelijke meters de resten gevonden van een historische haven op de Zenne, wat aangeeft dat de rivier ook in de vroege middeleeuwen al een groot economische belang had voor Brussel. “Er is een synthese gemaakt van de archeologische, milieu- en historische gegevens die aan het licht zijn gekomen tijdens eerder onderzoek door Urban.Brussels”, aldus Vergouwen. “Ik ga nu alle beschikbare data samenbrengen en aanvullen met gegevens uit nieuw en recent archeologisch onderzoek.”

De Innoviris-beurs steunt toegepast onderzoek. Met zijn doctoraat moet Vergouwen dus ook een bruikbare toepassing ontwikkelen. “Ik ga kaarten maken over het verloop van de Zenne doorheen de eeuwen heen”, verduidelijkt Vergouwen. “Die kaarten zullen vervolgens in 3D-modellen worden gegoten. Die zijn ook voor het heden en de toekomst belangrijk. Niet alleen omdat ze zullen aangeven waar de archeologisch interessante plekken zich op het Brussels grondgebied bevinden, maar ook voor wie wil bouwen of voor zij die grondwerken moeten verrichten.”

Vergouwen hoopt dat er ook voor het toerisme in Brussel een meerwaarde aan zijn project vasthangt. Archeologie en erfgoed zijn immer belangrijke troeven voor de stad. “Mijn synthese zal de nodige knowhow leveren voor een optimaal beheer van het archeologisch erfgoed in de Zennevallei”, aldus de onderzoeker. “Mijn 2D-kaarten en 3D-modellen zullen worden geïntegreerd in het publiek toegankelijke platform BruGIS, dat dient als leidraad voor het toekomstig beheer van het archeologisch erfgoed in de Zennevallei.

Het onderzoek, onder de titel Revealing the Senne: a hidden landmark in the historical center of Brussels, zal begeleid worden door de VUB-professoren Archeologie Yannick Devos en Ralf Vandam en is een samenwerking met Urban.Brussels, waar Ann Degraeve en Marc Meganck hem zullen begeleiden. Het onderzoek zal vier jaar duren.

Story image
Story image
Story image
Story image
Story image

 

Beeldmateriaal Dries Vergouwen

Meer info:

Dries Vergouwen +32 477 05 68 91

 


Frans Steenhoudt
Frans Steenhoudt Perscontact wetenschap en onderzoek

 

WE LW
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel