AI bestuurt windparken

AI bestuurt windparken

Innovatieve methode maakt windenergie goedkoper en efficiënter

Windenergie is een belangrijke hernieuwbare energiebron. Het onderhoud van windparken is evenwel een heel complex en duur proces. Deze kosten verlagen is essentieel om de hernieuwbare energie uit windparken ook echt duurzaam te maken. Dr. Timothy Verstraeten, van de Vrije Universiteit Brussel, onderzocht tijdens zijn doctoraatsstudie hoe slimme controlestrategieën door inzet van artificiële intelligentie (AI) de onderhoudskosten van windparken kunnen verlagen en hun energieproductie efficiënter kan doen verlopen. “Aangezien de toestand van een turbine afhangt van verschillende complexe factoren is er een groot potentieel om de windturbines via AI slimmer te laten omgaan met hun omgeving en met elkaar. Op die manier zullen we hernieuwbare energie op een stabiele en betrouwbare manier kunnen aanleveren”, zegt Dr. Verstraeten.

Verschillende omgevingsfactoren zoals windsnelheid, windrichting, temperatuur, etc. hebben invloed op de toestand van een windturbine, waardoor het zelfs voor domeinexperten moeilijk is om de conditie van een turbine volledig in kaart te brengen. Hierbij kan artificiële intelligentie helpen. Door op een automatische manier complexe relaties te vinden tussen controlestrategieën en de toestand van de turbines, weet het windparksysteem wat goed of slecht is voor de gezondheid van de turbines. Hierdoor kunnen de onderhoudskosten sterk verminderd worden.

Onder begeleiding van Prof. Dr. Ann Nowé en Prof. Dr. Jan Helsen, heeft Dr. Verstraeten een methodologie ontwikkeld waarin artificiële intelligentie een windpark helpt te besturen op een schaalbare en betrouwbare manier. Verstraeten werkte hiervoor samen met het Artificial Intelligence Lab en de Acoustics and Vibration Research Group/OWI-lab.

De toestand van een turbine wordt in kaart gebracht door een combinatie van mechanische onderzoeksresultaten, aangeleverd door de Acoustics and Vibration Research Group/OWI-lab, alsook externe expertise van de windpark-operatoren. In zijn onderzoek ging Verstraeten vervolgens AI inzetten om deze domeinkennis slim te gaan verbinden. Zo ging hij de gelijkenissen tussen de windturbines gebruiken. Hij liet ze als het ware relevante data over hun toestand met elkaar delen. Zo krijgt het controlesysteem een bredere kijk op de toestand van elke turbine afzonderlijk. Daarnaast ging hij AI inzetten om een globaal beeld te krijgen en bijvoorbeeld de afhankelijkheden tussen turbines onderling in kaart te brengen. Een turbine die vooraan staat en operationeel is, laat een vertraagde en woelige windstroom achter zich. De turbines achteraan het park gaan hierdoor minder energie produceren. Met behulp van AI beperkt het controlesysteem dit soort productieverlies over het hele windpark. “Door onze nauwe samenwerking met verscheidene windpark-operatoren zijn we van plan om dit controlesysteem in de nabije toekomst op echte windparken te valideren”, zegt Dr. Verstraeten.

Contactgegevens:

Timothy Verstraeten

VUB AI Lab & AVRG/OWI-lab

Timothy.Verstraeten@vub.be,

+32 492 43 65 36

IR
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel