Adriaan Beverland vierhonderd jaar geleden: “Iedereen zonder uitzondering is een libidinaal wezen”

Adriaan Beverland vierhonderd jaar geleden: “Iedereen zonder uitzondering is een libidinaal wezen”

Studiedag op woensdag 18 mei door VUB-onderzoekscentrum Secular Studies Association Brussels (SSAB)

Het nieuwe VUB-onderzoekscentrum Secular Studies Association Brussels (SSAB) organiseert op woensdag 18 mei een studiedag over Adriaan Beverland, een vrijdenker uit de 17de eeuw die in de slipstream van belangrijke filosofen als Spinoza een wegbereider was voor de verlichting een eeuw later. Het oeuvre van Beverland werd ontsloten door VUB-Em. Prof. Rudolf De Smet, wiens werk bij deze gelegenheid nog eens in de kijker wordt gezet.

“Beverland ​ behoorde tot de eerste generatie van jonge mensen die, zonder dat zo expliciet te zeggen, resoluut koos voor het atheïsme”, zegt Em. Prof. Willem Elias, die de studiedag organiseert in de schoot van SSAB. “Hij werd daarin geïnspireerd door Spinoza die het, lang voor de verlichting, al over de vrijheid van lichaam en geest en over de natuur als enige referentie naar iets wat god zou kunnen zijn. Daarmee stapte Spinoza af van de idee dat het goddelijke per definitie iets bovennatuurlijks was. Het is een grote verdienste van Rudolf De Smet dat hij het werk van Beverland getranscribeerd heeft en zo van het handschrift een raadpleegbare versie heeft afgeleverd, voorzien van commentaren.”

De stelling van Adriaan Beverland was dat iedereen zonder uitzondering een begerig en libidinaal wezen is. Hij was daarmee zo goed als de eerste om dat te stellen, lang voor Freud het levenslicht zag. Beverland had het in zijn werken over Eros, de natuur van het dier, over het idee dat niemand echt kuis is of over feesten en kunst, die een erotische band hebben. Hij sneed in zijn boeken ook, voor die tijd althans, heikele thema’s aan zoals de misstappen van de clerus en de vele vormen die perversiteit kon aannemen. Met die thema’s was hij zijn tijd heel ver vooruit.

De Smet was overigens met zijn werk over Beverland niet aan zijn proefstuk. Eerder had hij samen met Aloïs Gerlo, de allereerste rector van de autonome VUB, al de briefwisseling van Marnix van Sint Aldegonde geanalyseerd en in een bevattelijke taal uitgelegd in verschillende publicaties. Van Sint Aldegond was de bekende Antwerpse burgemeester ten tijde van de Spaanse inquisitie, “De Smet wordt omwille van dat werk in de wereld van de latinisten beschouwd als een autoriteit”, aldus Elias.

Rudolf De Smet behaalde zijn doctoraat in de Taal- en Letterkunde Latijn-Grieks aan de Vrije Universiteit Brussel in 1984. Hij was gewoon hoogleraar Latijn, Renaissance & Humanisme en Retoriek aan diezelfde universiteit . Hij was bovendien directeur van het Interuniversitair Instituut Renaissance en Humanisme (VUB-ULB) en vicedecaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte VUB, lid van de raad van bestuur van de VUB, lid van de raad van bestuur en laureaat van de Academia Belgica en laureaat lezinggever VUB-UPV.

Rudolf De Smet wil bij deze gelegenheid zijn Erasmusfonds naar het VUB-onderzoekscentrum Secular Studies Association Brussels overhevelen. De lezingenreeks begint om 14 uur en zal plaatsvinden bij LIBERAS op het Kramersplein 23 in Gent.

 

Meer info:

[email protected]
​T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren)

Em. Prof. Willem Elias
[email protected]

Toegang gratis, inschrijven via deze link.

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel