Academische Opening 2022-2023

Academische Opening 2022-2023

Hier vind je het VUB-persbericht, de openingsrede van & een interview met rector Jan Danckaert én foto's van het event.


Story image
Story image

Opening academiejaar Vrije Universiteit Brussel: Science as a Public Good

Dinsdag 27 september 2022 –Vanmiddag opende kersvers rector Jan Danckaert het academiejaar van de Vrije Universiteit Brussel in het indrukwekkende decor van de iconische, geklasseerde markthal van Abattoir in Anderlecht. Onder het thema ‘Science as a Public Good’ sprak hij over het belang van wetenschap in een wereld in transitie en crisis. “Onderzoek dat industrie en bedrijfsleven mogelijk maakt, kan ook perfect het algemeen belang dienen. En omgekeerd is dat ook zo”, zei de rector. Verder bracht de volledige VUB-community hulde aan de betreurde ererectoren Caroline Pauwels en Paul de Knop.

Lees hier het volledige persbericht >


'Wetenschap voor een wereld in transitie en crisis'

Klimaatsveranderingen, geopolitieke spanningen, digitalisering: onze wereld is in nood en maakt veranderingen door. Wetenschappers kunnen het verschil maken door oplossingen te zoeken voor deze hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. Hoe dan precies? Dat legt VUB-rector Jan Danckaert uit in zijn openingsrede en via een interview. ​

Academische openingsrede Jan Danckaert 2022-2023.docx 47 KB Interview Jan Danckaert.pdf 123 KB

Caroline Pauwels Academy Of Critical Thinking

Tijdens de Academische Opening werd PACT gelanceerd, de Caroline Pauwels Academy Of Critical Thinking. Met PACT wilde overleden VUB-ererector Caroline Pauwels discussie, debat en dialoog stimuleren om samen naar oplossingen te zoeken voor de problemen waar wereld en maatschappij voor staan. Onder meer door het organiseren van lezingen.

Filosofe en schrijfster Alicja Gescinska, de eerste curator van PACT, vertelde in een videoboodschap waarom dit project Caroline Pauwels zo nauw aan het hart lag.

Meer info over PACT >


Meer uitleg bij het nieuw beleid grensoverschrijdend gedrag van de VUB

De Vrije Universiteit Brussel kreeg te maken met een aantal gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Als lerende en zoekende organisatie trok de universiteit hier de voorbije zes maanden lessen uit via verschillende werkgroepen. De VUB werkte aan een nieuw beleidsplan grensoverschrijdend gedrag, dat tot doel heeft om maximaal in te zetten op preventie én – als grensoverschrijdend gedrag zich voordoet – een betere begeleiding van de melders opdat ze zich niet alleen voelen. Vandaar de naam YANA, You are Not Alone.

Er werden reeds een aantal acties uit dit plan gerealiseerd. De VUB verbeterde de werking van het Meldpunt, de tuchtprocedure voor personeelsleden werd herzien (dit wordt nu besproken met de vakorganisaties) en zette actief in op heldere communicatie rond grensoverschrijdend gedrag. Samen met de studentengemeenschap werkte de universiteit aan een grenswijs beleid voor studentikoze activiteiten, om grensoverschrijdend gedrag tussen studenten onderling aan te pakken.

De universiteit merkt echter dat dat niet voldoende is. De VUB beschikt over een breed arsenaal aan instanties, procedures en mensen om klachten over grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Maar deze zijn niet voldoende op elkaar afgestemd. Om de melder beter te begeleiden, zal de VUB nu altijd één vertrouwenspersoon toewijzen, aan wie slachtoffers dan één keer hun verhaal moeten doen. Die persoon zal hen actief begeleiden tijdens de verdere stappen en hen ook beter op de hoogte houden van de verdere beslissingen. Daarnaast voorziet de VUB by-standertrainingen voor leidinggevenden, personeelsleden en studenten, zodat mensen die grensoverschrijdend gedrag zien, dat ook op tijd kunnen aankaarten. Vanaf midden oktober start een sensibiliseringscampagne rond het nieuw beleid grensoverschrijdend gedrag.


FOTO'S JAN DANCKAERT

De eerste officiële toespraak van VUB-rector Jan Danckaert vastgelegd in enkele foto's


FOTO'S ABATTOIR

De Abattoir tijdens de zondagsmarkt...

 

… en de Abattoir tijdens de Academische Opening van de VUB

Story image

 

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact

 

 

 

 

 

 

 

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel