Aantal VUB-studenten dat gebruik maakt van psychologische hulp stijgt jaarlijks

Aantal VUB-studenten dat gebruik maakt van psychologische hulp stijgt jaarlijks

Internationale Dag van de Mentale Gezondheid op 10 oktober

Het mentaal welzijn van studenten is topprioriteit aan de Vrije Universiteit Brussel. Aan de hand van een gediversifieerd en gelaagd ondersteuningsaanbod, biedt ze elke student de gepaste preventieve maatregelen en ondersteuning aan om hun veerkracht en mentaal welzijn te verhogen. ​ De voorbije academiejaren breidde de VUB haar aanbod bewust uit, wat op zijn beurt leidde tot een grotere hulpvraag vanuit de studentenpopulatie.

Het aantal VUB-studenten dat gebruik maakt van de gratis psychologische bijstand stijgt elk jaar. In 2019 kregen 2.520 VUB-studenten begeleiding van een studentenpsycholoog. Dat aantal steeg tot 3.283 in 2020 en 3.700 in 2021.

Volgens Rebecca Léonard, studentenpsychologe en projectmedewerker voor het welzijn van studenten aan de VUB, heeft dit vooral te maken met het wegvallen van het taboe rond psychologische hulp. “Het klopt dat er steeds meer studenten bij ons aankloppen. Niet alleen voor individuele begeleidingen, maar ook voor onze workshops en ons zelf-aan-de-slagmateriaal. Psychologische hulp wordt steeds meer bespreekbaar, wat wij enkel maar toejuichen”. Om aan de stijgende vraag tegemoet te komen, stelde de universiteit meer gratis studentenpsychologen op de campus in Etterbeek aan.

VUB-studentenpsychologen bieden elke student tot acht gratis individuele sessies aan. Als extra impuls voor de meest kwetsbare studenten en omwille van de lange wachttijden bij gesubsidieerde hulpverlening, springt ook het Caroline Pauwels Noodfonds voor studenten bij in de terugbetaling van psychologische hulp bij een erkende psycholoog of dienst voor diagnostiek, groepsaanbod of individuele ondersteuning.

Gediversifieerd en gelaagd aanbod

Naast psychologische ondersteuning, biedt de universiteit ook heel wat andere initiatieven en diensten aan om preventief en reactief te werken aan studenten hun veerkracht. De ondersteuning gaat breed: van hulp bij studeren, over trainingen bij faalangst en examenstress, tot begeleiding bij een gratis studentenpsycholoog of verwijzing naar externe gespecialiseerde diensten via het Caroline Pauwels Noodfonds. De student kiest hierbij zelf voor een individuele begeleiding of hulp in groepsverband. De kern is dan ook begeleiding op maat, want elke hulpvraag is anders.

Om haar aanbod aan te passen aan de wijzigende noden van studenten, onderneemt de VUB verschillende initiatieven. Ze neemt deel aan de welzijnsmonitor georganiseerd door de Vlaamse overheid, een jaarlijkse enquête die studenten bevraagt naar hun welzijn. De data die voortkomen uit deze bevraging, gebruikt ze om haar eigen welzijnsbeleid en aanbod aan te passen.

Caroline Pauwels Noodfonds voor studenten

Financiële, materiële, sociale of psychologische zorgen kunnen zwaar wegen op het mentaal welzijn van studenten en bijgevolg hun studieresultaten.

Om gelijke onderwijskansen voor alle studenten te waarborgen, richtte wijlen ererector Caroline Pauwels in 2020 het Caroline Pauwels Noodfonds voor studenten op aan de VUB. De gelden uit dit structurele fonds worden aangewend om studenten in nood de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om zorgeloos verder te studeren. Op deze manier gaat geen enkel talent verloren.


Meer info over:

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact

 

 

 

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel