Aantal mensen blootgesteld aan extreme droogte kan verdubbelen tegen einde 21ste eeuw

Aantal mensen blootgesteld aan extreme droogte kan verdubbelen tegen einde 21ste eeuw

Nature Climate Change: Klimaatstudie voorspelt voor het eerst totale massa landwater

Internationaal onderzoek onder leiding van Michigan State University en in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, slaagde erin om voor het eerst toekomstsimulaties te maken van de invloed van de klimaatverandering op de totale massa water op het land. Mede-auteur en VUB-klimaatwetenschapper Prof. Wim Thiery: “Tegen het einde van de 21e eeuw kan het wereldwijde landoppervlak dat te maken heeft met extreme droogte meer dan kunnen verdubbelen – van 3% in de periode 1976-2005 tot 7%. In dit matig pessimistisch scenario zullen bijna 500 miljoen mensen meer te kampen krijgen met extreme droogte.” Het onderzoek is gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Nature Climate Change.

Tot nu toe had nog geen enkele studie onderzocht hoe de toekomstige klimaatverandering de totale opslag van landwater wereldwijd zou kunnen beïnvloeden. Dat heeft een reden. Projecties van droogte zijn namelijk heel moeilijk omdat er veel manieren zijn om droogte te definiëren: neerslagtekort, hoeveelheid bodemvocht, grondwaterstand, hoeveelheid rivierwater, etc. Afhankelijk van de focus en de methode kunnen de resultaten van droogtevoorspellingen grondig verschillen. Enkele jaren geleden werd er daarom een nieuwe satelliet gelanceerd. De GRACE-satelliet kan veranderingen in de totale massa water meten door veranderingen in het zwaartekrachtveld van de aarde in kaart te brengen. De totale massa water, of terrestrische wateropslag (TWS), is de accumulatie van water in sneeuw en ijs, rivieren, meren en reservoirs, moerassen, bodem en grondwater – stuk voor stuk kritische componenten van de watervoorziening in de wereld. TWS moduleert de waterstroom binnen de hydrologische cyclus en kan hierdoor de beschikbaarheid van water en het voorkomen van droogte bepalen.

Thiery legt de nieuwe methode uit: “Het verschil met vorige studies is dat we, net als de GRACE-satelliet, in onze computermodellen naar de totale hoeveelheid water gekeken hebben, dus sneeuw, bodemvocht, grondwater, meren etc. en dat allemaal tegelijk. Het is ook de eerste keer dat wetenschappers met hydrologische modellen hebben onderzocht hoe de TWS zou kunnen evolueren in de toekomst. De resultaten tonen een grote vermindering van de natuurlijke landwateropslag in twee derde van de wereld onder een middelhoog uitstootscenario, vooral in het zuidelijk halfrond. Deze afname wordt grotendeels gedreven door de klimaatverandering.”
Door deze daling in TWS zal de kans op extreme droogte toenemen, waardoor het aantal mensen blootgesteld aan uitzonderlijke droogte mogelijks meer dan verdubbelt in dit scenario tegen het einde van deze eeuw. "Steeds meer mensen zullen last hebben van extreme droogteperiodes zolang de opwarming van de aarde zich doorzet en het waterbeheer in zijn huidige staat wordt gehandhaafd", aldus Thiery. "We voorspellen dat deze toename van waterschaarste de voedselzekerheid zal beïnvloeden, migratie zal doen toenemen en conflicten zal aanwakkeren”.

"Onze bevindingen tonen aan dat we de klimaatverandering moeten beperken, om de negatieve gevolgen voor de wereldwijde watervoorziening te voorkomen", vult Prof. Yadu Pokhrel, hydroloog en hoofdauteur van de studie verder aan. "We moeten daarnaast inzetten op een beter waterbeheer en ons aanpassen aan slinkende watervoorraden om zo de potentieel catastrofale gevolgen van watertekorten te vermijden.”

Het onderzoek is gebaseerd op een set van 27 wereldwijde hydrologische modelsimulaties over 125 jaar, waarvan de VUB er een aantal genereerde, en werd uitgevoerd in het kader van een wereldwijd onderzoeksproject genaamd het Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project.
 

Nature Climate Change publicatie : https://www.nature.com/articles/s41558-020-00972-w  

Contact:
Wim Thiery - wim.thiery@vub.be
+32 485 708 018

Yadu Pokhrel
Yadu Pokhrel, College of Engineering, Michigan State University
ypokhrel@egr.msu.edu
+1 517 355-2360

WE
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel