Aantal internationale VUB-studenten stijgt achtste jaar op rij

Aantal internationale VUB-studenten stijgt achtste jaar op rij

VUB viert Internationale Studentendag met cijfers over internationale studenten voor academiejaar 2021-2022

Donderdag 17 november 2022 – In academiejaar 2021-2022 studeerden er 5129 buitenlandse studenten aan de Vrije Universiteit Brussel, een toename met tien procent ten opzichte van academiejaar 2020-2021. 52 procent van de buitenlandse studenten waren afkomstig van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het groeiende aantal internationale studenten volgde daarmee de trend bij de Belgische studenten. Het aantal studenten aan de VUB nam voor het achtste jaar op rij toe. Het aandeel internationale studenten bleef relatief gelijk, rond 25 procent van de totale studentenpopulatie.

De studentenpopulatie aan de VUB telt 152 nationaliteiten, exclusief Belgen. De grootste groep uit de EER is afkomstig uit Nederland, met 629 studenten. Daarna volgen Italië (342), Spanje (273), Duitsland (225) en Frankrijk (173). Bij studenten van buiten de EER is China koploper (264). Deze wordt gevolgd door Iran (182), India (156), Turkije (144) en Kameroen (95).

De laatste acht jaar steeg het aantal internationale studenten aan de VUB jaarlijks. In academiejaar 2013-2014 ging het om 3069 studenten, in 2021-2022 om 5129 studenten. Een stijging van 67 procent. Een positieve trend die zich ook voordoet bij het aantal nationale studenten. Het aandeel internationale studenten bleef over de jaren wel relatief gelijk, het schommelde steeds rond een kwart van de totale studentenpopulatie.

“Ons Engelstalige studieaanbod spreekt enorm aan”, verklaart vicerector Internationalisering Karin Vanderkerken waarom de VUB zo aantrekkelijk is voor internationale studenten. “Daarnaast bevinden we ons in Brussel, de hoofdstad van Europa. Je vindt hier een veelheid aan internationale instellingen zoals de Europese unie, de NAVO en vele andere Europese en internationale bedrijven. Als je hier komt studeren, verzamel je niet alleen internationale academische kennis, de stage- en jobkansen liggen hier ook binnen handbereik.”

Uitwisseling

Met uitwisselingsprogramma’s zoals Erasmus+ en andere initiatieven kunnen buitenlandse studenten een tijd aan de VUB studeren of stage lopen, of kunnen VUB-studenten een tijd in het buitenland verblijven voor hun studies of stages. In 2021-2022 gingen 300 VUB-studenten op uitwisseling in het buitenland. Meer dan drie vierde meisjes. De top vijf favoriete EER bestemmingen waren respectievelijk Spanje (50), Frankrijk (35), ​ Italië (27), ​ Duitsland (24) en Zweden (14).

Er kwamen ook 304 uitwisselingsstudenten naar de VUB, de meesten uit Spanje (59), op de voet gevolgd door Italië (54). Frankrijk (28), Duitsland (18) en Tsjechië (17).


Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel