61 VUB-wetenschappers schijnen licht op maatschappij na corona in “Post viraal naar een nieuw normaal”

61 VUB-wetenschappers schijnen licht op maatschappij na corona in “Post viraal naar een nieuw normaal”

Nieuwe publicatie is vanaf vandaag beschikbaar voor het grote publiek

De coronacrisis had een bijzonder grote impact op onze samenleving. Maar in welke mate zal onze maatschappij ook voorgoed veranderen door COVID-19? Welke zijn de korte- en langetermijneffecten op socio-economisch en politiek vlak, op het gebied van volksgezondheid, kansarmoede, onderwijs, digitalisering, mobiliteit, sport? Welke kansen brengt deze crisis met zich mee? De VUB-denktank POINcaré bracht meer dan zestig professoren en onderzoekers bijeen die, elk vanuit hun eigen discipline, antwoorden zochten op deze vraagstukken. Het resultaat daarvan is het e-book ‘Post viraal naar een nieuw normaal’, onder redactie van professor Malaika Brengman.

Het e-book bevat in totaal 35 artikels en bespreekt een brede waaier aan onderwerpen: gaande van het asielbeleid, digitalisering, HR en toerisme tot economie, onderwijs, robotica en privacy. Ook worden belangrijke vragen gesteld, zoals moeten we de gezondheidszorg herfederaliseren, en kunnen we de omslag maken naar een duurzamer mobiliteit?

61 wetenschappers verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel werkten mee, waaronder Michel Maus, Dave Sinardet, Karen Donders, Ike Picone, Cathy Macharis, Pieter Ballon, Bram Vanderborght, Paul De Hert, Rosamunde Van Brakel en Frieda Matthys. Het hele project werd getrokken door professor Malaika Brengman.  Een volledig overzicht vindt u in de bijlage met inhoudsopgave, auteurs en voorwoord.

 

POINcaré: samenwerken over de (vak)grenzen heen

“Post viraal naar een nieuw normaal” ontstond binnen de VUB-denktank POINcaré. Deze werd in 2016 opgericht door rector Caroline Pauwels om vanuit verschillende onderzoeksdomeinen antwoord te bieden op maatschappelijke problemen. De denktank is vernoemd naar de Franse wiskundige en wetenschapsfilosoof Henri Poincaré (1854- 1912), die onder meer het principe van het vrij onderzoek beschreef en dat ook vandaag het wetenschappelijk en maatschappelijk project van de universiteit blijft inspireren.

Binnen de denktank werden intussen verschillende projectgroepen opgericht, o.a. rond robotica en steden van de toekomst. Tijdens de lockdown zag een nieuwe groep het licht die zich boog over de maatschappelijke impact van het coronavirus. De COVID-19-crisis bewees ten overvloede dat dergelijke grote maatschappelijke uitdagingen enkel door ze interdisciplinair te benaderen aangepakt kunnen worden, zo zegt ook Caroline Pauwels:

COVID-19 bewees, voor wie daar nog aan zou twijfelen, hoe verweven alles met elkaar is en hoe de terreinen van wetenschappelijke disciplines elkaar onvermijdelijk zowel overlappen als aanvullen. Pas door verschillende expertises samen te brengen en met elkaar in gesprek te laten gaan, begrijpen we complexe problematieken en kunnen we werk beginnen maken van oplossingen. Dit e-book is de weerslag van dat gesprek tussen disciplines.

 

‘Post viraal naar een nieuwe normaal’ wordt uitgegeven door VUBPRESS, van Academic & Scientific Publishers (A.S.P.), dat gespecialiseerd is in wetenschappelijke en professionele uitgaven. Het e-book is voor journalisten te verkrijgen via de persrelaties van de VUB.

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel