450 schoolkinderen in Brussel en Vlaanderen krijgen VUB – ALEF certificaat voor het volgen van Arabische taalles

450 schoolkinderen in Brussel en Vlaanderen krijgen VUB – ALEF certificaat voor het volgen van Arabische taalles

Zondag 28 mei 2023 – De voorbije week behaalden 350 kinderen in Brussel en 100 kinderen in Vlaanderen het VUB-ALEF certificaat voor het volgen van Arabische taalles. Een nieuw curriculum met aangepast lesmateriaal, ontwikkeld door de Vrije Universiteit Brussel (VUB), ondersteunt het initiatief. De getuigschriften werden plechtig overhandigd tijdens een ceremonie. Sinds 2016 organiseert de VUB, in samenwerking met GO! Scholengroep Brussel, Arabische taallessen als naschoolse activiteit voor kinderen van zes tot vijftien jaar via ALEF. Het programma is toegankelijk voor kinderen met Arabisch als moedertaal, maar ook voor diegenen die de taal willen leren.

De kinderen kregen sedert het begin van het schooljaar wekelijks les op woensdagnamiddag, zaterdag of zondag. Dat kon op drie verschillende locaties, het atheneum GO! for business in Sint-Jans-Molenbeek, het GO! Atheneum in Anderlecht en GO! Atheneum E. Hiel in Schaarbeek, waar de VUB en GO! Scholengroep Brussel een afstudeerceremonie organiseerden en de leerlingen een VUB-getuigschrift in ontvangst mochten nemen.

Op zondag kregen ze hun diploma uit handen van Brussels minister van Financiën, Nederlandstalig Onderwijs, Ambtenarenzaken en Meertaligheid, Sven Gatz, VUB-rector Jan Danckaert, vertegenwoordiger van GO! Scholengroep Raf Provost en schooldirecteur Piet Van De Velde. Zij deelden certificaten uit aan de leerlingen die het programma volgden in Schaarbeek.

Eerder deze week, op woensdag en zaterdag, waren de leerlingen van de twee andere leslocaties aan de beurt. Zij kregen certificaten uitgereikt door vertegenwoordigers van GO! Scholengroep Brussel, schooldirecteuren en ALEF-teamleden.

Over het ALEF-programma

“Sinds 2016 is er jaarlijks plaats voor 300 kinderen in de scholen van GO! Scholengroep Brussel onder onze coördinatie’, vertelt VUB-projectcoördinator Sami Azar. ‘Recent hebben we onze werking uitgebreid door samen te werken met verschillende gemeenten en vzw’s. Zo volgden er dit schooljaar ook 60 leerlingen in GBS windroos Molenbeek, 45 in GO! Scholengroep Gent, 30 in Mechelen en 20 Oudenaarde, de lessen. De eindejaartoetsen worden centraal aangeboden en op basis van het behaalde resultaat reiken wij een certificaat uit.”

Momenteel is het ALEF-certificaat het enige in Europa dat Arabische taalvaardigheid bij kinderen evalueert op basis van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK).

“De lesgevers hebben een onderwijsachtergrond en zijn doorgaans mensen die hun land gedwongen moesten ontvluchten. Het programma biedt hen de kans om hun vaardigheden te behouden en te versterken. Tegelijkertijd maken ze kennis met onze arbeidsmarkt. En dit terwijl ze ondersteund worden door deskundigen van de VUB op het gebied van taalkunde en tweede taalverwerving.” vervolgt Azar.

Naast het ontwikkelde onderwijspakket, bevat elke les extra leeractiviteiten zoals (rollen)spellen, groepswerk, storytelling, zang en toneelstukken. Tijdens deze activiteiten wordt Arabisch, Nederlands en Frans gesproken. Op deze manier leren kinderen op een open en ongedwongen manier over elkaars culturele achtergrond en taal. Het helpt hen ook vaardigheden te ontwikkelen om op een respectvolle en gelijkwaardige manier met elkaar om te gaan. Tegelijkertijd onderstreept het programma het belang van meertaligheid, als katalysator van communicatie, sociale contacten, creativiteit en cognitieve processen.

“Als Urban Engaged University, laat het ALEF-programma de VUB toe om mee te werken aan een oplossing voor grootstedelijke uitdagingen zoals de vluchtelingencrisis, het bevorderen van diversiteit in Brussel en het benadrukken van het belang van meertaligheid.” duidt vicerector Internationalisering Karin Vanderkerken het belang van het programma.
Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel