10de editie symposium Medische Wereld in samenwerking met VUB en UZ Brussel: ethiek, vruchtbaarheid, palliatieve zorg, diabetes, live chirurgie en veel meer

10de editie symposium Medische Wereld in samenwerking met VUB en UZ Brussel: ethiek, vruchtbaarheid, palliatieve zorg, diabetes, live chirurgie en veel meer

Zaterdag 22 april – Start om 9u45 - Faculteit Geneeskunde en Farmacie VUB Laarbeeklaan 103, 1090 Jette

Dinsdag 18 april 2023 – Op zaterdag 22 april 2023 vindt de tiende editie van ‘Medische Wereld’ plaats, een medisch congres in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en UZ Brussel. Meer dan 1300 deelnemers wonen debatten bij over ethische, maatschappelijke, medische en economische thema’s die vandaag spelen binnen de Belgische gezondheidszorg. Via dit initiatief willen de organisatoren kennis en inzichten uit 50 jaar academisch onderzoek en klinische praktijk delen, met als doel om oplossingen te vinden voor hedendaagse uitdagingen en zo de werking van de zorgsector toekomstbestendig te maken.

In de voor- en namiddag krijgen deelnemers de keuze uit verschillende parallelle sessies. Vooraanstaande politici, bekende koppen en baanbrekende onderzoekers en artsen nemen het woord.

Om 13.30 gaan vice-eerste minister Petra De Sutter, prof. dr. Marc Noppen, CEO UZ Brussel, prof. dr. Erika Vlieghe, diensthoofd Infectiologie UZA, Pedro Facon, adjunct-directeur generaal van het RIZIV en anderen, tijdens het jaarlijks debat over de gezondheidszorg in op onder meer de betaalbaarheid van de zorg, werkloosheid onder artsen versus te weinig artsen, en maken ze de balans op na 3 jaar corona.

Verder op het programma:

 • Debat Live-Surgery in de Medische Wereld met onder meer diensthoofd Neurochirurgie UZ Brussel prof. dr. Michaël Bruneau
 • Debat 50 jaar VUB: verleden, heden en toekomst in IVF, met onder meer diensthoofd Brussels IVF, het centrum voor reproductieve geneeskunde van het UZ Brussel, prof. dr. Herman Tournaye
 • Debat mentale crosstalks, met onder meer VUB-alumnus en prof. dr. Steven Laureys
 • Education Palliative Care, met onder meer prof. dr. Wim Distelmans over palliatieve sedatie en euthanasie en prof. dr. Sebastiaan Engelborghs
 • Debat 50 jaar VUB: verleden, heden en toekomst in Diabetes met onder meer diensthoofd pediatrie en endocrinologe prof. Dr. Inge Gies en het hoofd van de UZ Brussel Diabeteskliniek prof. Dr. Bart Keymeulen ​
 • Keynote: Het gezicht van de oorlog door VUB-eredoctor en oorlogsjournalist Rudi Vranckx, met VUB-rector Jan Danckaert als moderator.
 • 50 jaar VUB: Wat brengen de volgende 50 jaar? Met onder meer een blik op artificiële intelligentie door Prof. dr. ir. Guy Nagels, neuroloog UZ Brussel, en de mens als Homo Roboticus, door Dhr. L. Vierendeels, Business Developer BruBotics VUB.

Na afloop van de sessies volgt de uitreiking van de “Beurs Medische Wereld 2023” en de “Lifetime Achievement Award”.

Klik hier voor het volledige programma.

Story image

Kom je graag langs?

Het Symposium Medische Wereld vindt plaats op de campus van de Vrije Universiteit Brussel in Jette op de Brussels Health Campus, Laarbeeklaan 103 in het auditorium Brouwer. Kom je graag langs? Interesse in een interview? Gelieve jouw komst te bevestigen vóór 20 april 2023 via https://forms.office.com/e/JuGTeydUDU ​ ​


Meer info en contact

 • https://www.medischewereld.be/
 • Organisator Medische Wereld: Dr. Ben De Brucker -  0498/03.71.73
 • VUB: Nathalie Vlaemynck – 0479/87 23 26
 • UZ Brussel: Karolien De Prez – 0497/83 63 55
Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel