VUB start wervingsactie om Oekraïense studenten te steunen

VUB start wervingsactie om Oekraïense studenten te steunen

VUB Caroline Pauwels Noodfonds voor studenten

De Vrije Universiteit Brussel start een actie voor Oekraïense VUB-studenten die door de oorlog in de problemen zijn gekomen. Voor het VUB Caroline Pauwels Noodfonds voor studenten zamelt VUB Foundation giften in waarmee getroffen studenten, naast Oekraïense ook Russische, de mogelijkheid wordt gegeven om verder te studeren. Als Urban Engaged University is VUB solidair met de Oekraïense bevolking. We willen in deze moeilijke tijden niemand achterlaten.

www.vub.be/caroline-pauwels-noodfonds

De Russische invasie in Oekraïne raakt veel VUB’ers.  Niemand blijft onbewogen bij de vele onschuldige slachtoffers die deze oorlog maakt. Onder de (indirecte) slachtoffers zijn er ook studenten. Momenteel studeren er 33 studenten uit Oekraïne en 95 uit Rusland aan de VUB. Zij kunnen niet terugkeren naar hun land en hebben vaak financiële hulp nodig om hun studies verder te zetten. De VUB is solidair met deze studenten en wil hen in deze moeilijke tijden niet achterlaten.  

Het VUB Caroline Pauwels Fonds voor studenten in nood onderneemt daarom een bijzondere actie om VUB-studenten uit Oekraïne tijdelijk te ondersteunen om hun studies verder te zetten. Ook studenten-vluchtelingen die niet kunnen terugkeren naar Oekraïne en willen verder studeren aan de VUB, krijgen die kans. Russische studenten die ongewild slachtoffer zijn van deze vreselijke oorlog, krijgen eveneens steun.  

Doneren kan online via www.donate.vub.be.Wie liever een bedrag overschrijft, kan dat op het rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 van de VUB met vermelding van de vrije mededeling “GIFT FO7 – Oekraine”. 

 

Meer acties

Om de getroffen studenten goed te kunnen helpen en begeleiden, is er aan de VUB een centraal digitaal contactpunt aangemaakt om de coördinatie en communicatie met hen te vergemakkelijken.

De VUB roept haar onderzoeksgroepen op om zich solidair op te stellen tegenover hun collega’s uit Oekraïne en Rusland, want de dialoog onder wetenschappers mag niet stilvallen. Verder zijn de partneruniversiteiten in Oekraïne en Rusland gecontacteerd om hen de steun van de VUB te betuigen. Tenslotte onderzoekt de VUB wat het kan doen om wetenschappers in nood te helpen in het kader van het Scholars At Risk-netwerk, waar de VUB lid van is. 

Onder de noemer ‘De Wereld Heeft Je Nodig’ steunt de VUB van haar kant alle initiatieven die VUB’ers nemen. VUB’ers kunnen hun actie bekend maken op het centraal platform #PeaceForUkraine en zo de brede VUB-gemeenschap oproepen om mee te doen. Er loopt onder andere een actie van postdoc-wetenschapper Oleksandr Volkov. Ook wordt verzocht om medische hulpmiddelen ter beschikking te stellen. Meer info op https://www.vub.be/dewereldheeftjenodig/peace##peaceforukraine 

 

VUB Foundation 

De VUB Foundation werft filantropische fondsen bij bedrijven, organisaties en particulieren. Het beleid van de fondsenwervende dienst van de VUB steunt op de overtuiging dat elke filantropische gift maatschappelijke return krijgt. Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug. 

 

Meer info 

Isabelle Marneffe, Directeur VUB Foundation, contact via persrelaties VUB 

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel