Genitale verminking bij vrouwen

ELS LEYE EN GILY COENE

Onderzoeksters aan de Vrije Universiteit Brussel bundelen de bijdragen van onderzoekers aan het tweede internationale academische seminarie Female Genital Mutilation/Cutting at the intersection of qualitative, quantitative and mixed method research – Experiences from Africa and Europe, dat plaats vond in Brussel in juni 2017. Naar aanleiding van de dag tegen genitale verminking van vrouwen op 6 februari brengt VUB dit onderzoek onder de aandacht. VUBPRESS stelt het e-book open access toegankelijk op haar website.

Researching female genital mutulation / cutting bundelt zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek naar genitale verminking in Europa en Afrika. Het is gebaseerd op verschillende presentaties die plaatsvonden in juni 2017 op het internationale seminarie over vrouwelijke genitale verminking.  Verschillende landen, waaronder België, Egypte, Ethiopië, Gambia, Ierland, Mali, Nigeria, Noorwegen, Portugal, Senegal, Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, worden onder de loep genomen. Er is een cruciale rol weggelegd voor onderzoek in de strijd tegen genitale verminking en deze tekst kan daarbij nuttig zijn voor wetenschappers, studenten en beleidsmakers. De Vrije Universiteit Brussel is momenteel de enige Belgische universiteit die onderzoek doet naar genitale verminking.

Els Leye is coördinator en postdoctoraal medewerker van RHEA, Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit aan de VUB, en tevens postdoctoraal medewerker aan het International Centre for Reproductive Health van de UGent. Ze heeft diverse publicaties in (inter)nationale tijdschriften en daarbij is ze medeoprichter en bestuurslid van de vzw La Palabre, een NGO die werkzaam is in Senegal rond vrouwenbesnijdenis en seksuele en reproductieve gezondheid.

Gily Coene doceert diverse cursussen aan de VUB, waaronder ‘Overzicht van het feministisch denken’, ‘Inleiding tot de vrouwen- en genderstudies’, ‘Filosofie en ethiek van de seksualiteit’, ‘Inleiding tot de moraalwetenschappen en humanistiek' en ‘Humanistiek: humanisering.’ Ze is directeur van RHEA.

VUBPRESS stelt de publicatie open access toegankelijk op haar website via de volgende link:

http://www.aspeditions.be/nl-be/book/researching-female-genital-mutilationcutting-e-book/15983.htm

Contacteer ons
Sicco Wittermans Woordvoerder, Persdienst VUB
Sicco Wittermans Woordvoerder, Persdienst VUB
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel